Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Важни съобщения

АНКЕТИРАНЕ НА БИВШИ СОБСТВЕНИЦИ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ПО §4 ОТ ПЗР НА ЗСПЗЗ

сряда 23 ноември 2016

Общинската служба Земеделие гр.Русе, на основание чл.18д, ал.4 ППЗСПЗЗ съобщава на заявителите за възстановяване на земеделски земи в землището  на гр.Русе, местности Орешака, Дяволица, Буйна Яна, Чародейка, Ясаците, Капаклийка, Бранище, Арнаут дере, Бъзовдол, в землището на с. Николово, местност Надгората-Дунарит, землището на с. Долно Абланово, местност Пачева чешма и землището на с.Басарбово, местност Помпена  станция  Красенпопадащи  под  разпоредбите  на параграф 4 от ЗСПЗЗ, в срок 7 дни от обявлението, да се явят за съвместно уточняване границите на земеделските земи, във връзка с чл.28, ал.1 и ал.3, т.3 ППЗСПЗЗ. Анкетиране то на бившите собственици ще се проведе в сградата на Общинска служба „Земеделие” гр.Русе, ул.”Църковна независимост” 16, ет.6 от 01 до 09.12.2016 г. от 9 до 17 часа, съгласно график, обявен на сайта на ОД ”З” гр.Русе.

 

 

 

ГРАФИК ЗА АНКЕТИРАНЕ НА БИВШИ СОБСТВЕНИЦИ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ, ПОПАДАЩИ В ТЕРИТОРИИ ПО ПАРАГРАФ 4 ОТ ПЗР НА ЗСПЗЗ

 

 

 

 

 

МЕСТНОСТ

 

 

ПЛОЩ-

ДКА

 

 

 

ДАТА

ИДЕНТИФИКАТОР, КАДАСТРАЛЕН РАЙОН или НОМЕР НА ИМОТ по КВС

1

Орешака / Банката /

40.150

01.12.2016

63427.281.64

2

Орешака / Моргуля /

19.062

01.12.2016

63427.285.61

3

Орешака

56.891

01.12.2016

63427.165 / район /

4

Дяволица

70.379

02.12.2016

63427.229.5

5

БуйнаЯна

38.381

06.12.2016

63427.258.38

6

Чародейка

42.354

06.12.2016

63427.6.250

7

Ясаците

119.908

02.12.2016

63427.9 / район /

8

Капаклийка

1106.587

05.12.2016

63427.170, 171 и 172 / райони /

 

9

 

Бранище

 

5.000

 

07.12.2016

63427.182.39;63427.182.40и

63427.182.41

10

Арнаут дере

101.033

07.12.2016

63427.225.18

11

Бъзовдол

128.720

07.12.2016

63427.216.41

12

Бъзовдол /ст.двор/

132.447

07.12.2016

63427.216.31

13

Николово-Дунарит

7.713

08.12.2016

000424 и 00444 КВС

14

Долно Абланово

8.700

08.12.2016

000195 КВС

15

Басарбово

6.282

09.12.2016

00158 КВС

 

 

 

 

Всички наследници явили се на анкетирането е необходимо да носят решения на ОСЗ Русе за признато право на собственост.

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Антикорупционна кутия

Профил на купувача
Достъп до информация
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design