Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Важни съобщения

АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ ЗА МНЕНИЕТО НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

четвъртък 05 януари 2017

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

Областният обществен съвет за прозрачност и гражданско наблюдение организира проучване на тема: „Изследване мнението, нагласите и предпочитанията на хората с увреждания в област Русе при упражняване на конституционното им право на вот“.

Период на проучването: от 5 януари 2017 г. до 15 февруари 2017 г.

Обхват: населените места в общините на област Русе.

Цел: Подобряване достъпа на хората с увреждане до изборния процес, чрез предприемане на мерки в резултат на социологическо изследване:

Тема: „Изследване мнението, нагласите и предпочитанията на хората с увреждания в област Русе при упражняване на конституционното им право на вот“

 

            Моля в срок до 15 февруари  2017 година да изпратите на хартиен носител попълнените анкетни карти в Областна администрация, гр. Русе, пл. Свобода 6, или по електронен път на e-mail: governor.rr@ruse.bg.

За справка: Диана Николова, тел. 082812263, 0899825755, експерт в Областна администрация Русе.

 

Анкетната карта може да изтеглите от тук, или от линк в секция „Анкети“ на сайта, разположена в долния край на страничната лента.

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Антикорупционна кутия

Профил на купувача
Достъп до информация
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design