Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе

Асоциация по В и К

ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯТА

Редовно заседание на ОС на АВиК - публикувано на 12.11.2014 г.

Покана за общо събрание

Писмо МРРБ и МОСВ

Приложение

 

Редовно заседание на ОС на АВиК - проведено на 12.12.2014 г.

Протокол № 2 от 12.12.2014 г.

Представителство ОС - 12.12.2014 г.

 
Подготовка за провеждане на заседание на общото събрание на АВиК 11.02.2015 г.

Покана общо събрание - МРРБ и МОСВ

 

Редовно заседание на ОС на АВиК 11.03.2015 г.

Протокол № 1 от 11.03.2015 г.

 
 

 

Подготовка за провеждане на извънредно заседание на общото събрание на АВиК - публикувано на 10.07.2015 г.

Покана общо събрание - МРРБ

Покана общо събрание - МОСВ

 
 

 

Подготовка за провеждане на извънредно заседание на общото събрание на АВиК - публикувано на 23.11.2015 г.

Покана общо събрание - МРРБ

Покана общо събрание - МОСВ

 
 
 
 

 

Подготовка на редовно заседание на ОС на АВиК на 24.02.2016 г. - Публикувано на 29.01.2016 г.

Покана общо събрание - МРРБ

Покана общо събрание - МОСВ

Отчет за дейността на АВиК за 2015 г.

 
 

 

Промяна в дата на насроченото заседание на Общото събрание на Асоциация ВИК-Русе от 24.02.2016 за 25.02.2016 и включване на допълнителна точка към дневния ред: Приемане на годишния финансов отчет на АВИК-Русе за 2015 г. - Публикувано на 10.02.2016 г.

Покана общо събрание - МРРБ

Покана общо събрание - МОСВ

 
 
 

 

Подготовка на редовно заседание на ОС на АВиК на 11.05.2016 г. - Публикувано на 13.04.2016 г.

Покана общо събрание - МРРБ

Покана общо събрание - МОСВ

 

 

Подготовка за провеждане на извънредно заседание на общото събрание на АВиК, на 05.08.2016 г. - публикувано на 05.07.2016 г.

Покана общо събрание - МРРБ

Покана общо събрание - МОСВ

 
 
 
 

 

Подготовка на редовно заседание на ОС на АВиК  на 28.02.2017 г. - Публикувано на 31.01.2017 г.

Покана общо събрание - МРРБ

Покана общо събрание - МОСВ

 

Отчет за дейността на АВиК за 2016 г.

 

 
 
 
 
 

 

Подготовка за провеждане на редовно заседание на общото събрание на АВиК - публикувано на 29.06.2017 г.

Покана общо събрание - МРРБ

Покана общо събрание - МОСВ

 
Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

 

Антикорупционна кутия

Профил на купувача
Достъп до информация
Полезни връзки

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design