Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе

Асоциация по В и К - Заседания

ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯТА

 

Подготовка за провеждане на звънредно заседание на общото събрание на АВиК, на 12.09.2018 г. - публикувано на 29.06.2018 г.
 

 

Подготовка за провеждане на извънредно заседание на общото събрание на АВиК, на 30.04.2018 г. - публикувано на 28.03.2018 г.

Покана кметове

Приложение №1

Материали за заседанието

Инвестиционна програма за 2018 г.

Доклада за работната среща от 30.03.2018 г.

Пълномощно 26-00-945/ 23.04.2018 г. на Министъра на околната среда и водите

Решение РД 02-14-384/ 26.04.2018 г.

Предложения за теми по т. 2 "Други"

Протокол от инзвънредно заседание на ОС на АВиК-Русе, проведено на 30.04.2018 г.

 

Решения на общинските съвети в област Русе за приемане на извършените инвестиции във ВиК активи през 2016 и 2017 година.

 

Приветствие на главния секретар на АВиК - Русе по случай 24 май

 

Подготовка за провеждане на редовно заседание на общото събрание на АВиК, насрочено за 28.02.2018 г. - публикувано на 22.01.2018 г.
Промяна на датата на свикване редовното Общо събрание - 26.02.2018 г. от 13:30 ч. - публикувано на 31.01.2018 г.

Допълнителни материали по т.3, 4 и 5 от дневния ред

Форми по годишен финансов отчет за 2017 г. 

Проект на бюджет за 2018 г. 

Предложение за подробна инвестиционна програма за 2018 г. 

Годишен отчет за дейността на АВиК за 2017 г.

Обосновка за изпълнението на бюджета за 2017 г. 

Протокол №1/ 26.02.2018 г.

 

Подготовка за провеждане на редовно заседание на общото събрание на АВиК - публикувано на 29.06.2017 г.

Покана общо събрание - МРРБ

Покана общо събрание - МОСВ

 

 

Подготовка на редовно заседание на ОС на АВиК  на 28.02.2017 г. - Публикувано на 31.01.2017 г.

Покана общо събрание - МРРБ

Покана общо събрание - МОСВ

 

Отчет за дейността на АВиК за 2016 г.

 

 
 
 
 
 

 

Подготовка за провеждане на извънредно заседание на общото събрание на АВиК, на 05.08.2016 г. - публикувано на 05.07.2016 г.

Покана общо събрание - МРРБ

Покана общо събрание - МОСВ

 
 
 
 

 

Подготовка на редовно заседание на ОС на АВиК на 11.05.2016 г. - Публикувано на 13.04.2016 г.

Покана общо събрание - МРРБ

Покана общо събрание - МОСВ

 

 

Промяна в дата на насроченото заседание на Общото събрание на Асоциация ВИК-Русе от 24.02.2016 за 25.02.2016 и включване на допълнителна точка към дневния ред: Приемане на годишния финансов отчет на АВИК-Русе за 2015 г. - Публикувано на 10.02.2016 г.

Покана общо събрание - МРРБ

Покана общо събрание - МОСВ

 
 
 

 

Подготовка на редовно заседание на ОС на АВиК на 24.02.2016 г. - Публикувано на 29.01.2016 г.

Покана общо събрание - МРРБ

Покана общо събрание - МОСВ

Отчет за дейността на АВиК за 2015 г.

 
 
Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Антикорупционна кутия

Профил на купувача
Достъп до информация
Полезни връзки

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design