Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

БИЗНЕСЪТ В ГОТОВНОСТ ДА ПОДПОМОГНЕ ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

вторник 09 януари 2018

Днес в Зала 1 на Областна администрация Русе се проведе среща с представители на фирми в областта на леката промишленост. Инициативата се организира от г-жа Миглена Христова, управител на фирма „МИК – БГ“ ЕООД, Регионалното управление на образованието, Областна администрация Русе и Община Русе. Предварително бяха проведени поредица от неформални срещи.

Срещата беше модерирана от заместник областния управител г-н Валентин Колев, като целта на инициативата е обсъждането на готовността на различните заинтересовани страни за осъществяване на сътрудничество и набелязването на конкретни мерки в процеса на подготовката и реализирането на кадри в този бранш, които да отговарят на реалните потребности на пазара на труда.

По време на срещата бяха представени конкретни искания от страна на бизнеса, както и готовността за предстоящия държавен план-прием за учебната 2018-2019 г в ПГО „Недка Иван Лазарова“. Конкретна идея, която беше разгледана е разкриването на нова паралелка с професия „Модист“, специалност „Бутикови облекла“ както и разширеното изучаване на чужд език по време на обучението.

От своя страна бизнесът е готов да осъществи поредица от срещи в училищата от областта, където да се срещне с родители и деца и да промотират ползите от професионалното обучение в леката промишленост. Също така те се ангажират с подпомагане на децата с различни социални стимули, които биха направили обучението още по-привлекателно.

Заявена беше и готовността за провеждане на дуално обучение по специалност, свързана с моделирането и конструирането на облекло.

Всички участници в срещата се обединиха около становището, че именно подобен формат на провеждане на дискусии е правилният подход за успешното сътрудничество между образование, бизнес, държавна и местна власт. Предвижда се провеждането на подобни срещи с представители на бизнеса от други браншове в региона във връзка с техните потребности от специалисти.

На срещата участваха още заместник-кметът по хуманитарни дейности на община Русе г-н Иван Григоров, началникът на РУО Русе д-р Росица Георгиева, инж. Диана Иванова, директор на Професионалната гимназия по облекло, представители на фирми в областта на леката промишленост, както и експерти от Областна администрация Русе и Община Русе. 

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Антикорупционна кутия

Профил на купувача
Достъп до информация
Полезни връзки

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design