Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

БЪДЕЩЕТО НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ ЩЕ БЪДЕ ОБЕКТ НА ДИСКУСИИ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

понеделник 23 април 2018

Областният управител г-н Галин Григоров и главният секретар на Областна администрация Русе г-н Симеон Иванов ще участват в кръгла маса, на която ще бъдат представени резултатите от инвентаризацията на услуги, режими, регистри и стандартизирането на административните услуги на областните администрации в страната. 

Целта на срещата е повишаване качеството на услугите за гражданите и бизнеса, както и осигуряването на комплексно административно обслужване.

По време на кръглата маса ще бъдат разгледани теми относно възможностите за стандартизиране на услугите в областта на държавната собственост, регионалното развитие и териториалното устройство.  Ще бъдат дискутирани и предложения за промени в нормативните актове и във вътрешните процедури по предоставяне на услугите.

Събитието ще се състои във Велико Търново в периода 24 – 25 април и се реализира по проект „Трансформация на модела на административно обслужване“, изпълняван от администрацията на Министерски съвет и финансиран по Оперативна програма „Добро управление“.

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Антикорупционна кутия

Профил на купувача
Достъп до информация
Полезни връзки

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design