Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

„БУЛТЕКС 99“ И „КАОЛИН“ С ГРАМОТИ ЗА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

петък 28 април 2017

 

Днес, 28.04.2017 г. се проведе заседание на Областния съвет по условия на труд в област Русе.

Г-н Росен Миланов, заместник областен управител на област Русе и председател на Съвета откри заседанието и отбеляза, че датата за провеждане на заседанието не е избрана случайно, 28-ми април е определен за Световен ден за безопасност и здраве при работа.  На този ден се почита паметта на жертвите на трудови злополуки и професионални заболявания и отново се напомня на световната общественост, че те могат да бъдат предотвратени.

Г-н Миланов допълни, че за трета поредна година Областният съвет по условия на труд отбелязва този ден като организира конкурс „Годишни награди по безопасност и здраве при работа в област Русе“, който се провежда под патронажа на Областния управител на област Русе.

Амбицията на организаторите е да се мотивира местния бизнес в неговата отговорност и грижа за създаване на благоприятна среда за работа и безопасност на служителите, както и да се открият и популяризират добри практики в тази област.

В определения срок за кандидатстване са постъпили две номинации за участие в конкурса. Те са в категориите малки и големи предприятия, съответно на „БУЛТЕКС 99“ ЕООД и на „КАОЛИН“ АД.

За ангажираността да се включат в конкурса „Годишни награди по безопасност и здраве при работа в област Русе“ и да заявят себе си като добри работодатели с грижа за своите работници и служители двете фирми получиха адмирации от членовете на Съвета. Те определиха участието като отговор на протегнатата ръка от страна на институциите за партньорство и съвместно търсене и реализиране на възможности за подобряване на бизнес средата като цяло в област Русе и го определиха като добра практика в опита за конструктивно сътрудничество.

 За участие в конкурса и за принос при подобряване условията на труд на представителите на „БУЛТЕКС 99“  и „КАОЛИН“ бяха връчени грамоти от Областния управител на област Русе.

 В хода на заседанието г-н Георги Георгиев, главен инспектор в дирекция „Инспекция по труда” – Русе представи данни за дейността на Инспекцията, от които стана ясно, че няма съществена промяна в икономическата обстановка през 2016г., спрямо  2015г. Тенденцията, очертала се в предходната година, продължава и се задълбочава – намаляване на броя на заетите лица и в същото време  много незаети работни места. Почти всеки втори работодател е обявил свободни позиции. Липсват не само  образовани, мотивирани и обучени работници и служители,  текучеството е голямо, особено при нискоквалифицираните работници.

Той допълни, че част от предприятията прекратяват дейността си, а друга голяма част намаляват числения състав на работещите, ограничават инвестициите за подобряване условията на труд.

Той съобщи, че през 2016г. се запазва тенденцията повече от половината проверени предприятия да са микро предприятия. За отстраняване на констатираните нарушения са приложени 5 454 принудителни административни мерки и съставени 180 актове за установяване на административни нарушения.

Г-н Росен Митев, главен инспектор по осигуряване в Териториално поделение на Националния осигурителен институт, Русе представи статистика за трудовите злополуки в област Русе. Той посочи, че през 2016 г. броят им се е увеличил на 127 случая в сравнение с 2015 г., когато  наброяват 118. Г-н Митев съобщи, че повечето злополуки са производствени 110 през 2016 г., спрямо 94 през 2015 г. и много малка част са станали на път за или от работното място. Той информира, че през 2016 г. трудовите злополуки довели до смърт са намалели с 5 в сравнение с 2015 г., когато са били 7.

Членовете на Съвета поднесоха цветя на паметната плоча на загиналите от трудови злополуки.

 

 

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

 

Антикорупционна кутия

Профил на купувача
Достъп до информация
Полезни връзки

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design