Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

„ДЕН НА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ“ – ОБСЪДИХА СЕ ПРОБЛЕМИТЕ НА РУСЕНСКА КОРАБОСТРОИТЕЛНИЦА И ДРУГИ АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ

понеделник 15 май 2017

Днес, 15.05.2017 г., от 11.00 часа, в Зала 1 на Областна администрация Русе, за поредна година областният управител, Стефко Бурджиев организира „Ден на местното самоуправление“. Присъстваха народни представители от 19 МИР, председатели на Общинските съвети, кметове на общини в област Русе и други заинтересовани страни.

Дискутираха се проблемите на „Русенска корабостроителница Запад“ АД. Становища изразиха г-н Митко Димитров, изпълнителен директор на „Русенска корабостроителница Запад“ АД, г-н Христо Йорданов, председател на СО на КНСБ на „Русенска корабостроителница Запад“, г-жа Боянка Димитрова, председател на КНСБ Русе и г-жа Ирена Николаева, директор на Регионална дирекция „Инспекция по труда“ Русе. Всички присъстващи се обединиха около мнението, че трябва да бъде осигурено съществуването на „Русенска корабостроителница Запад“ АД, да бъдат защитени правата на работниците в нея и след отпечатването на предприятието да се обявят публично всички акционери.

Експерти на Областна администрация Русе представиха най-често срещаните затруднения на Общинските съвети, свързани със законодателни колизии и предложения за преодоляването им и трудности при изпълнението на критериите за държавни помощи, дефинирани в чл. 107, § 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Отчете се необходимост от промяна в законодателството в областта на енергийната ефективност и грижата за възрастните хора.

Народните представители поеха ангажимент да съдействат пред съответните институции за решаването на дискутираните на срещата проблеми.

 

           

 

 

 

 

 

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

 

Антикорупционна кутия

Профил на купувача
Достъп до информация
Полезни връзки

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design