Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

ДИСКУТИРАХА ГОТОВНОСТТА НА ОБЛАСТ РУСЕ ЗА ПРЕДСТОЯЩИЯ ЗИМЕН СЕЗОН

петък 10 ноември 2017

Областният управител на област Русе г-н Галин Григоров проведе второ съвещание с членовете на Щаба за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с националния и общинските щабове, кметовете на общини и ръководителите на ведомства и организации, имащи отношение по подготовката на област Русе за зимен сезон 2017-2018 г.

Целта беше да се предвидят мерки за осигуряване на нормални условия за живот и работа на населението и инфраструктурата при утежнена зимна обстановка. В тази връзка се направи преглед на моментното състояние на подготовката на областта за новата зимна кампания. Също така се провери изпълнението на приетите решения на проведеното първо съвещание за подготовката на област Русе за работа през оперативния зимен сезон 2017-2018 г. на 27 септември тази година.

Г-н Григоров запозна в резюме присъстващите с постъпилата в Областна администрация Русе информация за изпълнението на взетите решения от проведеното първо заседание.

Областният управител отбеляза, че от страна на областна администрация Русе е изготвен обобщен доклад за подготовката на областта за работа през експлоатационен зимен сезон 2017 г., който вече е изпратен в Министерството на вътрешните работи.

След изслушване на докладите на осемте общини и на всички институции, имащи отношение по подготовката на област Русе за предстоящия зимен сезон, стана ясно, че се предприемат необходимите мерки за реагиране при екстремална зимна обстановка на територията на областта. Налице е необходимата финансова обезпеченост, осигурени са нужните материали, техниката е проверена и в изправност.

По-сериозно притеснение беше изказано от представителя на община Ценово за снегопочистването на пътните участъци Ценово – Свищов и Ценово – Пиперково. Областният управител пое ангажимент да проведе среща с областния управител на Велико Търново по този така наболял проблем. 

Към момента в общините Две могили, Иваново и Ценово текат процедури по сключване на договори с предмет на дейност – снегопочистване и/или зимно поддържане на общинските пътни мрежи, които ще бъдат финализирани през месец ноември. Общините Бяла и Борово имат налични договори до края на календарната 2017 г.

За поддържане на Републиканската пътна мрежа „Споразумителни протоколи“ с Областно пътно управление са сключени от общините Бяла, Борово, Сливо поле и Две могили. Община Русе е в етап на споразумение за съвместно финансиране зимното поддържане на входно-изходните участъци от републиканската пътна мрежа в чертите на град Русе.

Налични са и действащи договори за зимно почистване в зоната на ГКПП „Дунав мост“.

На днешното съвещание беше взето решение кметовете на общините Две могили, Иваново и Ценово след сключване на договори с предмет на дейност – снегопочистване и/или зимно поддържане на общинската пътна и улична мрежи, да предоставят копия на същите в Областна администрация Русе в срок до 21.11.2017 г. Също кметовете на общините Бяла и Борово е необходимо да представят копия на договорите до края на календарната 2017 г.

Прие се решение кметовете на общините Бяла, Борово, Иваново, Две могили и Ценово, след сключване на договори с предмет на дейност – снегопочистване и/или зимно поддържане на общинската пътна и улична мрежа, да създадат организация за проверка готовността на договорената снегопочистваща техника. Необходимо е акцента да бъде поставен върху техническите възможности на фирмите за изпълнение на договорните задължения и евентуално дублиране на машини на едни изпълнители по различни договори. Копия на протоколите от извършените проверки трябва да бъдат представени на хартиен и елелектронен носител в Областна администрация Русе.

Директорът на ОД на МВР – Русе и директорът на РДПБЗН – Русе е нужно да създадат организация за своевременно уведомяване на Регионалното управление по образование – Русе при усложняване на пътната обстановка с цел гарантиране безопасността на автобусите, превозващи учащи при екстремални зимни условия.

         

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Антикорупционна кутия

Профил на купувача
Достъп до информация
Полезни връзки

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design