Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ МЕЖДУ ДЪРЖАВНИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ НА БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ В ОБЛАСТТА НА СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА ОБСЪЖДАТ В РУСЕ

петък 12 октомври 2018

Заместник областният управител на област Русе г-н Валентин Колев беше официален гост при откриването на кръгла маса, посветена на обмена на добри практики между държавните администрации на България и Румъния относно бъдещето и перспективите на социалната икономика.

На събитието, организирано от Министерството на труда и социалната политика взеха участие д-р Султанка Петрова, заместник-министър на труда и социалната политика, г-жа Мариела Личева, директор на Дирекция „Здравни и социални дейности“ в Община Русе, експерти от Министерството и различни заинтересовани страни.

Г-н Колев откри кръглата маса, като поздрави всички участници в нея. Той акцентира върху това, че демографската криза и ефектите от нея в последните години налагат необходимостта от осигуряване на работна сила в редица професии, които изпитват недостиг от работници. Заместник областният управител подчерта, че подобни съвместни инициативи са стъпка в преодоляване на тези тенденции.

Г-н Колев връчи още поздравителен адрес на д-р Султанка Петрова от името на областния управител на област Русе г-н Галин Григоров.

По време на инициативата ще бъдат разгледани и обсъдени предизвикателствата пред социалната политика в страната, състоянието и тенденциите в демографската политика, както и в жизненото равнище и доходите. Предмет на дискусия ще бъдат още корпоративната социална отговорност и социалната икономика.

На 11 октомври в гр. Гюргево, д-р Султанка Петрова и експертите от МТСП са взели участие в семинар, темите на който отново са били свързани със социалната икономика, доходите и в споделянето на добри практики в областта на демографията, както и в обсъждане на възможностите за сътрудничество в тази посока.

След официалното откриване, участниците в кръглата маса почетоха с едноминутно мълчание паметта на Виктория Маринова.

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

 

Антикорупционна кутия

Профил на купувача
Достъп до информация
Полезни връзки

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design