Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ В СФЕРАТА НА ТУРИЗМА ПРЕДСТАВИ РУМЪНСКАТА НИ СЪСЕДКА

четвъртък 22 юни 2017

Клара Маркулеску, председател на Асоциация „Източна Дунавска Конвенция и Посетителски център” и Габриел Замфир, председател на „Дунавски Туристически Клъстeр” бяха гости на днешното заседание на Постоянната секторна комисия в областта на туризма и околната среда.

Заседанието се проведе под председателството на г-н Свилен Иванов, заместник областен управител и с подкрепата на г-жа Лили Ганчева, изпълнителен директор на Асоциация „Еврорегион Данубиус“.

В своята презентация, г-жа Маркулеску подробно запозна присъстващите с онлайн платформа, известна като “Отидете В", която включва мрежа от дестинации, за които е направен уникален документален филм, който насърчава туризма в Румъния и поставя внимание  върху местните общности, обичаи, традиции и тяхната култура.

Сподели опита на трансграничния офис за туризъм и управление на дестинации в Гюргево и участието му в редица важни инициативи, като  Международен Форум за Отговорен Туризъм  в  Букурещ, май 2017 г., заедно с фондация Амфитеатър. Тя подчерта, че следващото издание ще се проведе през ноември тази година и покани присъстващите да се включат в него.

Г-жа Маркулеску говори и за създаване на информационна мрежа, за улесняване сътрудничеството между публичните органи, неправителствените организации, бизнеса и гражданите в трансграничния регион България-Румъния (BG-RO E-GoverNet). Проект на Бизнес центъра за подпомагане на малки и средни предприятия с партньор Областна администрация Русе.

Интерес предизвика и представянето на Клъстер "Дунавски Туризъм” от г-н Габриел Замфир, който е създаден за постигане на конкурентни туристически райони, класифицирани сред най-атрактивните европейски туристически дестинации, като по този начин се гарантира висок трафик на пътници, особено туристи по река Дунав. Асоциацията, която представя е най-старата и най-голямата в Румъния и е насочена към развитие на селския туризъм.

Г-н Замфир запозна аудиторията и с Проект „Маршрутен туристически Дунав” за развитие на туризма, стимулиране на корабоплаване, селски, екологичен, културен туризъм и др. Цели се развитие на долното течение на р. Дунав и дунавските пристанища, опазване на околната среда и популяризиране на културното наследство, развитие на инфрастуркура за еко туризъм, насърчаване на междукултурния обмен и др. Г-н Замфир представи интересна област от туризма, която според световните специалисти ще доведе до силното му развитие до 2030 г., а именно индустрия на гостоприемството и на приятелството – услуги, подчинени на желанието и нуждата на всеки един клиент, връщане към „натурата“.

В заключение, г-н Иванов  говори за полезността от срещата, за споделения опит на румънските ни партньори и подчерта, че участието на експерти от румънската страна в заседания на комисиите ни  ще се превърне в добра практика.

Заместник областният управител увери участниците, че ще се инициират поредица от срещи, с подкрепата на Областна администрация Русе между общините на територията на област Русе,  Бизнес центъра за подпомагане на малки и средни предприятия и  заинтересованите страни в сферата на туризма, за да се обединят усилията за развитието му в нашия регион, в популяризиране на туристическите ни обекти, които заслужават да бъдат видяни, както и доброто им презентиране в Румъния.

 

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

 

Антикорупционна кутия

Профил на купувача
Достъп до информация
Полезни връзки

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design