Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

ДЪРЖАВАТА ЩЕ ОТЛИЧИ НАЙ-УСПЕШНИТЕ ИНИЦИАТИВИ, ГАРАНТИРАЩИ ПРАВАТА НА ДЕЦАТА

четвъртък 13 септември 2018

Областна администрация Русе информира, че Държавната агенция за закрила на детето ще връчи отличителен знак „Аз гарантирам щастливо детство“.

За отличието могат да кандидатстват или да бъдат номинирани общини, юридически лица, неправителствени организации, граждански организации, доставчици на социални и универсални услуги за деца. Категориите, в които то ще се присъжда са три, а именно         за устойчиво развитие, за успешна промяна и за значима иновация.

Всеки кандидат може да представи своята дейност само за една от изброените по-горе три категории.

Формулярът за участие и приложенията, удостоверяващи постиженията на кандидата ще се приемат на e-mail: sacp@sacp.government.bg в срок до 31 октомври тази година.

Кандидатурите ще се разгледат и оценят от седемчленна комисия, назначена със заповед на Председателя на Държавната агенция за закрила на детето. Нейни членове ще бъдат представители на Консултативния съвет, на Съвета на децата, на академичните среди, на НСОРБ, публични личности.

Отличителният знак „Аз гарантирам щастливо детство“ ще бъде връчен в Международния ден за правата на детето – 20 ноември. Инициативата ще бъде ежегодна като признание за гарантиране правата на децата.

Допълнителна информация може да бъде намерена в Насоките за кандидатстване, които са публикуване на сайта на Агенцията.

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Антикорупционна кутия

Профил на купувача
Достъп до информация
Полезни връзки

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design