Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

ЕКСПЕРТИ ОБСЪЖДАХА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ЗАДЪРЖАНЕ И ИНТЕГРИРАНЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА

сряда 18 април 2018

Днес, 18.04.2018 г., се проведе съвместно заседание на Постоянната комисия в областта на образованието, младежките дейности и спорта и Областният съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси. То беше модерирано от двамата заместник областни управители на област Русе г-н Валентин Колев и г-н Свилен Иванов.

Акцент в срещата беше Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на децата и учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст.

Обобщена информация за реализираните дейности по Механизма за обхват представи Г-жа Боряна Петкова, старши експерт по организация на средното образование в Регионално управление на образованието Русе. Стана ясно, че в периода от 01.09.2017 г. до 17.04.2018 г., членовете на екипите за обхват са извършили физически посещения на 6888 адреса и информацията е отразена от тях във формуляри по образец. Ръководителите на екипите са обработили и въвели данните от протоколите в информационната платформа „Посещаемо и безопасно училище“.

В резултат на работата на екипите за обхват, 468 деца и ученици, които не са били записани или са отпаднали от образователната система през настоящата или през предходни години, са започнали да посещават отново детска градина или училище.

Към 17.04.2018 г. в платформата „Посещаемо и безопасно училище“ фигурират имената на  2272 деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. Екипите за обхват са посетили и обработили данните за 2107 от тях и им е зададен актуален статус. За 124 деца предстои да бъдат потърсени от екипите и да се състави протокол за физическо посещение. 41 протокола се обработват към момента. За 1541 от тях е установено, че живеят в чужбина,  566 не са открити на подадените от ГРАО адреси и за тях няма информация къде са в момента.  Последните са подадени към Министерството на вътрешните работи за извършване на справка в интегрираната система на Министерството.

Към момента 121 деца и ученици в задължителна училищна възраст не са обхванати в образователната система, независимо от усилията на екипите за обхват. На въпрос налагат ли се санкции, беше отговорено, че такива се налагат от кметовете на общините на родители, но някои от родителите заплащат тези глоби и категорично отказват децата им да посещават училище.

Освен това беше отчетено, че на територията на региона са отпаднали общо 486 ученици за учебната 2016/2017 г., като най-много са от Русенско – 255, следвани от Бяла – 62 и Ветово – 41, а най-малко в Ценово – 15.

Не на последно място, г-жа Петкова благодари на експертите, които влизат в екипите за обхват, като подчерта, че се провеждат регулярни срещи между представителите на ангажираните с Механизма институции (РУО, РДСП, МВР и др.), с цел по-успешно координиране и изпълнение на дейностите по него.

Също така г-н Валентин Колев заяви, че екипите за обхват полагат необходимите усилия, в една изключително трудна дейност. В тази връзка той обърна внимание, че е проблематично качеството на образование на децата, които са временно в чужбина и се връщат за определен кратък период в страната, като за това се полагат усилия чрез органите на МВР да се установят адресите на част от учениците. Беше подчертано, че трудности се срещат и с отношението на родителите към образователната система.

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Антикорупционна кутия

Профил на купувача
Достъп до информация
Полезни връзки

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design