Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

ЕКСПЕРТИ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА ЩЕ ВЗЕМАТ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА КОМИСИЯТА ПО ИНДУСТРИЯ И НОВИ ТЕХНОЛОГИИ

вторник 13 юни 2017

На 14 юни 2017 г., от 14.00 часа, в Зала 1 на Областна администрация Русе ще заседава Постоянната секторна комисия в областта на индустрията и новите технологии.

Експерти от Министерството на икономиката ще представят напредъка по изпълнение на целите на Иновационната стратегия за интелигентна специализация с фокус върху Северен централен район за планиране.

 

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

 

Антикорупционна кутия

Профил на купувача
Достъп до информация
Полезни връзки

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design