Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

ЕКСПЕРТИ ОТ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ РУСЕ И ОБЩИНА ЦЕНОВО СЕ ЗАПОЗНАХА С РУМЪНСКИЯ ОПИТ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ

събота 23 юни 2018

Екип от Областна администрация Русе, начело със заместник областния управител на област Русе г-н Свилен Иванов участваха в Наставническа програма за обучение в гр. Гюргево.

По време на обучението бяха детайлно представени дейностите и функциите на институциите от окръг Гюргево. Акцент беше поставен и върху подготовката, изпълнението и осигуряването на устойчивостта на множество реализирани европейски проекти в областта на околната среда, регионалното развитие и трансграничното сътрудничество. Сред дискутираните проекти бяха такива относно изграждането на интегрирана система за управление на твърдите отпадъци, възстановяването, модернизацията на инфраструктурата и устойчивото туристическо развитие на историческото и природно наследство в Комана, както и ефективното управление на съвместната система за намеса при извънредни ситуации в трансграничния регион.

Специално внимание беше отделено и на презентацията за дейността на Асоциация „Ерорегион Данубиус“, която беше представена от нейния изпълнителен директор г-жа Лили Ганчева.

В програмата беше включена и практическа част, където всеки имаше възможност да се запознае на място с резултатите от проектите.

В Наставническата програма участваха и представители на община Ценово.

В края на обучението всеки от участниците от българска и румънска страна получи сертификат за участие.

Събитието се проведе в периода 18.06 – 22.06.2018 г.

Инициативата се реализира като дейност по проект „Програма за трансгранично обучение между Окръжен съвет Гюргево и Областна администрация Русе“, финансиран по програма Interreg V-A Румъния – България. Водещ бенефициент е Окръжен съвет Гюргево, а партньори са Областна администрация Русе и Община Ценово.

Целта на проекта е повишаване капацитета за сътрудничество и ефективността на публичните институции при общ интерес като регионални инвестиции и зелена енергетика.

Съобщението може да бъде прочетено на бланка на проекта тук.

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Антикорупционна кутия

Профил на купувача
Достъп до информация
Полезни връзки

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design