Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

ЕТАП ТРИ ОТ СХЕМА ОБУЧЕНИЕ И ЗАЕТОСТ НА МЛАДИТЕ ХОРА

сряда 19 април 2017

Днес, 19.04.2017 г., под председателството на Росен Миланов, заместник областен управител на област Русе се проведе заседание на Постоянната комисия по заетост.

Заседанието се свика във връзка с разглеждане и оценка на набрани заявки от работодатели по схема „Обучение и заетост на младите хора“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

Г-н Петър Ангелов, главен експерт в дирекция „Регионална служба по заетостта“ Русе (ДРСЗ Русе) припомни на присъстващите Схемата и Методиката за подбор и оценка на подадените заявки от работодателите.

Г-н Бисер Тодоров, старши експерт в ДРСЗ Русе информира, че за област Русе са разпределени 1 047 573 лв.  На база на получените точки по критериите за оценка, Комисията по заетост класира и предложи за финансиране по схема „Обучение и заетост на младите хора“  58 заявки от работодатели за разкриване на 269 работни места на стойност 1 021 916 лв.

Заместник-кметът на община Бяла, Евгени Димов обърна внимание на членовете на Комисията, че е необходимо да се търсят варианти за разкриване на процедури за малките населени места, където безработните лица са над 30 годишна възраст и не могат да се включат в тази схема.

Разгледаните и оценени от Комисията по заетост заявки ще бъдат предоставени за одобрение и финансиране в Агенцията по заетостта, а резултатите ще бъдат публикувани на електронната ѝ страница.  

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

 

Антикорупционна кутия

Профил на купувача
Достъп до информация
Полезни връзки

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design