Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

ГАЛИН ГРИГОРОВ: „НАМАЛЯВАНЕТО НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ТЕЖЕСТ ТРЯБВА ДА Е ВОДЕЩ УПРАВЛЕНСКИ ПРИНЦИП“

четвъртък 26 април 2018

Възможностите за уеднаквяване на административните услуги бяха обсъдени на кръгла маса, в която участва областният управител г-н Галин Григоров и главният секретар на Областна администрация Русе г-н Симеон Иванов. Идеята около която се обединиха областните управители от страната е една и съща услуга да бъде предоставяна по еднакъв начин във всички областни администрации.

Г-н Григоров заяви, че подобна тема е от съществено значение за бъдещото административно развитие на страната и посочи, че намаляването на излишната административна тежест трябва да е водещ принцип в управлението на държавно и местно ниво. Според него това би довело до по-голям комфорт за гражданите и бизнеса.

По време на срещата бяха дискутирани и начини за подобряване организацията и поддържането на регистрите в държавната администрация, като целта е превръщането на удостоверителните услуги за гражданите и бизнеса във вътрешно-административни, което означава, че няма да е необходимо потребителите да предоставят информация, която се намира в базата данни на институциите. Това се очаква да се случи най-късно в началото на 2019 г., като на по-късен етап предлаганите услуги ще бъдат и електронизирани.

На срещата, която се проведе в Арбанаси в периода 24 – 25 април участваха още директорът на дирекция „Модернизация на администрацията“ на Министерския съвет г-н Красимир Божанов, представител на политическият кабинет на заместник министър-председателят г-н Томислав Дончев, както и експерти от областните администрации от цялата страна.

Събитието се реализира по проект „Трансформация на модела на административно обслужване“, изпълняван от администрацията на Министерски съвет и финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз.

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Антикорупционна кутия

Профил на купувача
Достъп до информация
Полезни връзки

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design