Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

ГРАЖДАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ С ИНТЕРЕС КЪМ ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ

четвъртък 14 септември 2017

Зала 1 се оказа тясна за желаещите да се запознаят с отворените процедури по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Провеждащата се инициатива е част от успешната съвместна дейност между Областна администрация Русе и Областния информационен център. Събитието беше под формата на информационна среща, на която бяха поканени и се отзоваха членовете на Областните обществени съвети за прозрачност и гражданко наблюдение, за социално включване на хората с увреждания и на хората от „Третата възраст”.

Г-жа Попова, началник на отдел „Административен контрол и регионално развитие“ откри и модерира срещата. Тя увери присъстващите, че за Областна администрация партньорството с гражданското общество има съществено значение, доказателство за което е и подкрепата към трите областни обществени съвета.

Изключително интересно бяха представени процедурите от г-жа Габриела Стефанова, експерт комуникации и информация в Областния информационен център. Тя презентира двете отворени процедури „Развитие на социалното предприемачество” и „Подкрепа на предприемачеството”, по които финансирането на  проектни предложения е 100 % от Програмата.

Основен акцент беше поставен на допустимите бенефициенти и дейности по проектните предложения. Беше обърнато внимание, че отново всички документи ще се подават по електронен път.

На поставените въпроси от участниците, свързани с изискванията за банкова гаранция, сроковете за верифициране на извършените разходи, най-често допусканите грешки – основание за налагане на финансови корекции и др., отговори г-жа Камелия Маханян, управител на ОИЦ Русе.

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

 

Антикорупционна кутия

Профил на купувача
Достъп до информация
Полезни връзки

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design