Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

ИДЕНТИФИЦИРАНЕ ПРОБЛЕМИТЕ И ПРЕЧКИТЕ ЗА КОРАБОПЛАВАНЕ ПО РЕКА ДУНАВ

вторник 30 май 2017

Днес, 29.05.2017 г., от 14.00 часа в конферентната зала на хотел Дунав Плаза се проведе работна среща-дискусия, чиято цел бе идентифициране проблемите и пречките за корабоплаване по р. Дунав, които са резултат от различни административни процедури и регулации, налагани от контролните органи по реката и произтичащи от националното законодателство.

Домакин на събитието бе Елеонора Иванова, председател на УС на БРТПП, а сред присъстващите бяха Валентин Колев, заместник областен управител на област Русе, Манфред Зайц, генерален секретар на Pro Danube International  Австрия, водещ партньор по проект ДАНТЕ,  кап. Иван Жеков, директор на „Речен надзор“ в Морска администрация Русе, Димитър Чорбаджиев, директор на Регионална дирекция „Гранична полиция”  Русе, представители на община Русе, АППД и  други.

В своето приветствие, г-н Колев изрази убеждението си, че тази работна дискусия ще бъде една полезна стъпка към осъществяването на този проект. Заместник областният управител подчерта, че темата на проекта е такава, че дава възможност да бъдат идентифицирани проблемите, които затрудняват по някакъв начин корабоплаването и създаване на основа за тяхното преодоляване в бъдеще.

По време на работната дискусия бяха представени съществуващите административни процеси и процедури в България в областта на корабоплаването и проекта ДАНТЕ. Oбсъдиха се проблемите, касаещи административните бариери и пречки не само в българския участък на реката. Споделени бяха и добри практики и предложения за подобряване на съществуващата среда.

Резултатите от дискусията ще бъдат обобщени и заедно с тези от другите държави ще послужат за база за предприемане на конкретни мерки за хармонизиране на законодателството и облекчаване на административните уредби по целия речен път.

 

 

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

 

Антикорупционна кутия

Профил на купувача
Достъп до информация
Полезни връзки

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design