Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

ИНСТИТУЦИИ И БИЗНЕС В ПОДКРЕПА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ В ОБЛАСТ РУСЕ

петък 12 януари 2018

Днес, 12.01.2018 г., в Областна администрация Русе се проведе работна среща между представители на държавната и местна власт, Регионалното управление на образованието, директорите на училищата, извършващи професионално образование и обучение и представители на различните браншове от бизнеса в региона.

Срещата води заместник областният управител г-н Валентин Колев. Обединени от обща кауза, участниците споделиха, че провеждането на тази инициатива е много важно, защото липсата на подготвени кадри е тема, която стои на общественото внимание през последните години. Предизвикателствата пред всички професионални гимназии са отдавна известни – демографската криза и липсата на ученици, преобладаващата теория за сметка на практиката в обучението, остарялото оборудване, ниска заинтересованост от страна на работодателите и почти никакъв интерес от страна на родители и ученици.

По време на оживената дискусия се обсъди необходимостта от въвеждането на нови професии, съобразени с нуждите на бизнеса, мерки за повишаване качеството на обучение по съществуващите професии, промяна в учебните планове и програми, търсенето на индивидуални подходи според нуждите на пазара на труда, повсеместно предлагане на дуалното обучение, както и ефективно включване на родителите и бизнеса в този процес.

В срещата взеха участие още г-н Иван Григоров, зам.-кмет на Община Русе, г-жа Росица Георгиева, началник на РУО Русе, директори, представители на браншови организации и фирми, експерти от Регионалното управление, както и от областната и общинска администрации.

В заключение, заместник областният управител подчерта, че диалогът между всички заинтересовани страни и конкретните предложения и ангажименти от страна на бизнеса са правилния начин в преодоляване на негативните тенденции в професионалното ни образование.

Г-н Колев акцентира отново върху полезността от срещата, която няма да е последна и е стъпка към по-доброто сътрудничество и съвместна работа между фирмите и професионалните училища в област Русе, които ще бъдат подкрепяни и на институционално ниво.

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Антикорупционна кутия

Профил на купувача
Достъп до информация
Полезни връзки

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design