Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Важни съобщения

Изпълнителна агенция по горите кани собствениците на земеделски земи, придобили характеристиките на гора, да декларират как желаят да ползват имотите си

четвъртък 17 декември 2015

Изпълнителна агенция по горите е извършила инвентаризация на горските райони на територията на ТП Държавно горско стопанство "Тутракан". При проверката са установени земеделски земи, които са придобили характеристики на гора. Според разпоредбите на чл. 83, ал. 5 от Закона за горите те ще бъдат предложени за промяна на предназначениетоот земеделска в горска територия.

Изпълнителна агенция по горите ще покани писмено собствениците на такива имоти, да декларират в 6-месечен срок пред директора на ИАГ, как биха желали да ги използваткато земеделски или като горски територии.

Имотите на собствениците, които не са подали декларация, след изтичане на указания срок, ще бъдат предложени да се трансформират в горски територии.

 

Списък на засегнатите имоти за територията на ТП Държавно горско стопанство "Тутракан" може да видите тук.

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Антикорупционна кутия

Профил на купувача
Достъп до информация
Полезни връзки

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design