Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ

понеделник 18 юни 2018

Днес, 18.06.2018 г., се проведе заседание на Постоянно действащата междуведомствена областна епизоотична комисия. То беше водено от г-н Свилен Иванов, заместник областен управител на област Русе.

Повод за свикване на заседанието са констатираните четири огнища на Африканска чума по свините в община Тулча, Румъния и спешната необходимост от предприемане на мерки за предотвратяване разпространението на заболяването на територията на нашата страна.

От Областна дирекция по безопасност на храните представиха информация относно начина на разпространение и рисковете от африканската чума по свините.   

Предмет на заседанието беше и актуалната епизоотична обстановка, свързана със заболяването Инфлуенца по птиците.

С цел предпазване и недопускане възникване и разпространение на заболяванията Африканска чума по свинете и Инфлуенца по птиците на територията на област Русе, Областна дирекция по безопасност на храните в гр. Русе ще бъде приведена в състояние на повишена епизоотична готовност. Също така ще се извършва постоянен ветеринарномедицински контрол за спазване на мерките за биосигурност в птицевъдните и свиневъдните обекти. Ще бъдат провеждани заседаниия на областната и общинските епизоотични комисии.

Бяха набелязани и специфични мерки относно превенцията на Инфлуенцата по птиците и Африканската чума по свинете.

Относно предотвратяване разпространението на Африканската чума по свинете беше взето решение за незабавно информиране на обслужващия и официален ветеринарен лекар за всички намерени умрели диви свине, промяна на здравния статус, поведение и изменения, открити по вътрешните органи при първична обработка на отсреляните диви свине. На заседанието беше гласувано още да бъдат предприети засилени мерки за проследяване движението на домашни свине и по-строг контрол на личния багаж на пътници, идващи от страни с установена африканска чума. Да се изготвят и връчат предписания на собственици на свиневъдни обекти за стриктно спазване на мерките за биосигурност. Да се изготвят и връчат предписания на собственици на предприятия за производство на фураж за извършване на дезинфекция на превозните средства, предзначени за транспорт на фураж. Решено беше още незабавно да се информират кметовете по населени места и да бъдат запознати с актуалната епизоотична обстановка и др.

Във връзка с неразпространение на грипа по птиците се реши недопускане излизането на птици извън дворовете на стопаните и контакт между домашни и диви птици и съхраняване на фуража в закрити помещения.

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Антикорупционна кутия

Профил на купувача
Достъп до информация
Полезни връзки

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design