Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

КАЧЕСТВОТО НА ВОДАТА БЕШЕ ВЪВ ФОКУСА НА ПЪРВАТА РАБОТНА СРЕЩА МЕЖДУ ВИК АСОЦИАЦИИТЕ НА РУСЕ И РАЗГРАД

четвъртък 03 май 2018

Областният управител на област Русе г-н Галин Григоров в качеството си на председател на Асоциацията по ВиК – Русе инициира работна среща между Асоциациите по ВиК в Русе и Разград, както и „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД – Разград, ВиК „Меден кладенец“ – Кубрат и „ВиК“ ООД – Русе.

Срещата се проведе днес и на нея бяха дискутирани възникналите казуси при предаване на ВиК системи и съоръжения, след подписване на договорите за стопанисване, поддържане и експлоатация, намиращи се на териториите на населените места Сваленик и Церовец в община Иваново, Черешово в община Сливо поле, Топчии и Просторно на територията на община Разград, а също Равно и Каменово в Кубратско. Не беше подмината и темата относно качеството на питейната вода.

Присъстващите приеха, че за решаването на разгледаните въпроси следва да се водят от икономическата логика на трите търговски дружества, възвращаемостта на вложените инвестиции, но това не следва да бъде за сметка качеството на питейната вода. В тази връзка ще бъде потърсено съдействие от кметовете на населените места за завишаване контрола над земеделските производители и кооперации, обработващи земи в землищата, където се намират водоизточниците.

Възстановяването на санитарно-охранителните зони около водоизточниците за питейна вода и пътищата, представляващи подход към тях следва да бъдат приоритет на кметовете и ВиК оператора.

До края на 2018 г. и началото на следващата година ще бъдат изготвени анализи по икономическата обосновка, ще се набележат и мерки за подобряване качеството на водата от компетентните институции и се очаква да бъдат приключени съгласувателните процедури с Министерството на регионалното развитие и благоустройството

На срещата присъстваха още заместник областният управител на област Русе г-н Валентин Колев, главните секретари на Асоциациите по ВиК в Русе и Разград г-н Пламен Спасов и г-жа Надя Йорданова.

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Антикорупционна кутия

Профил на купувача
Достъп до информация
Полезни връзки

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design