Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

„КАТО С ПРАВО НА ОТГОВОР...”

петък 10 февруари 2017

По повод зачестилата в някои електронни медии злонамерена, спекулативна и користно поднесена информация, следва да отбележим, че същата не кореспондира с обективната истина.

Визираното в различните публикации, в по-голямата си част е извън функционалния обхват и отговорности на Областния управител.

Следва да отбележим, че правомощията му са конкретно и подробно изброени в редица нормативни актове, от рамките на които не може да излиза, за да удовлетвори нечии частни интереси.

Без съмнение авторите и/или източниците им на информация, най-вероятно са засегнати от принципните и правомерни действия на Областния управител, в качеството му на орган на изпълнителната власт, по конкретни случаи с евентуален материален или финансов интерес.

Подозираме, че иницииращият мотив за списването на материалите е съдържанието на документи, от което засегнатите в публикациите страни са неудовлетворени.

Считамe, че публикуваните материали и неверни твърдения, които се тиражират в пространството са грубо нарушение на етикета и са клевета, като имат за цел да  дескридитират институциятаОбластен управител.

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

 

Антикорупционна кутия

Профил на купувача
Достъп до информация
Полезни връзки

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design