Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

КОМИСИЯ НАЧЕЛО С ГУБЕРНАТОРА ПРИЕ ОБЛАСТНАТА ЗДРАВНА КАРТА

четвъртък 22 февруари 2018

Комисия, определена със заповед на министъра на здравеопазването г-н Кирил Ананиев прие здравната карта за област Русе.

В тази връзка днес в Зала 1 на Областна администрация Русе се проведе работна среща, която беше водена от областния управител на област Русе г-н Галин Григоров.

Приоритетно трябва да се отбележи, че броят на практиките и леглата се запазва съобразно предходната здравна карта.

По време на срещата беше споменато още, че в лечебните заведение за болнична помощ в региона работят не малко лекари с научни звания и академични титли, притежаващи сертификати и удостоверения за извършване на високоспециализирани и инвазивни дейности, както и професионално квалифицирани и добре обучени специалисти по здравни  грижи. Именно този факт позволява на лечебните заведения за болнична помощ от област Русе да привличат и да бъдат предпочитани от пациенти от съседни на нашата област, както и от други области на страната. За целта е необходимо да се поддържа резерв от налични свободни легла по всички специалности за пациенти, потърсили спешна медицинска помощ, както и за болни, включени в листа на чакащите за предстоящи интервенции.

Също така беше отбелязано, че на територията на областта има три многопрофилни болници, две от които са със статут на университетски болници, извършват диагностична, лечебна и научна дейност и имат разкрити спешни отделения и отделения с междуобластен статут и отлична акредитация. Тези болници са база за обучение на студенти и специализанти. В гр. Русе три специализирани болници осъществяват лечебна дейност в областта на пневмо-фтизиатрията, кардиологията и физикалната медицина. Акцент беше поставен на факта, че тези болници, както и Комплексния онкологичен център, Центъра за психично здраве и Държавната психиатрична болница са в повечето случаи единствената алтернатива за пациенти от съседни области и предпочитани лечебни заведения от други области на България.

Не беше подминат и факта, че към настоящия момент Районната здравноосигурителна каса е договорила увеличение на средствата за първото тримесечие на 2018 г. в размер на 15% в сравнение с 2017 г., при запазване цените на клиничните пътеки към момента. Това обезпечава финансово необходимостта от по-голям обем дейности на тези легла.

По време на срещата беше споменато, че броят на интензивните легла за територията на областта е 76, терапевтичните са 171, хирургичните 332, педиатричните 102, акушеро-гинекологичните 84, а тези, които са предназначени за физиотерапия и рехабилитация са 167. Предвидените легла за дългосрочни и палеативни грижи са 31, а в психиатричните лечебни заведения са общо 385.

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Антикорупционна кутия

Профил на купувача
Достъп до информация
Полезни връзки

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design