Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ СЪГЛАСУВА ДЪРЖАВНИЯ ПЛАН-ПРИЕМ ЗА 2017/2018 Г.

петък 24 февруари 2017

Днес, 24.02.2017 г., в зала „Свети Георги“ се проведе заседание на Постоянната комисия по заетост, което беше председателствано от г-н Симеон Иванов, главен секретар на Областна администрация Русе.

Основната тема от дневния ред беше проектът на държавен план-прием за учебната 2017/2018 г.  

В началото на заседанието,г-н Иванов обърна внимание на това, че проектът на държавен план-прием по професии и специалности в Област Русе за 2017/2018 г. вече е обсъден  с  директорите на гимназиите и училищата в Областната комисия по образование и пазар на труда.

В изложението си г-н Димитър Райнов, началник на Регионалното управление на образованието Русе обърна внимание на процедурата по съставяне на план-приема и благодари на училищните ръководства за активната и целогодишна работа при неговата подготовка.  Той отбеляза, че през тази година има два випуска, завършващи основно образование – след седми и след осми клас. За да се гарантира правото на всички да продължат образованието си, преструктурираният държавен план-прием и предложенията на всички директори включват учениците от двата випуска.

  Г-н Райнов поясни, че в проекта на държавния-план прием за учебната 2017/2018 г. са отразени всички заявки на работодателите, които отговарят на изискванията. Съгласно разпоредбите на Наредбата за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа те имат сключени договори със съответните професионални гимназии.  Очакванията са държавният план-прием по професии и специалности, а така също и по профили в голямата си част да бъде осъществен и новата учебна година да започне с добре структуриран прием в училищата от област Русе.

Г-н Цветослав Димитров, началник на отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност“ представи подробни справки за броя и баланса на учениците от област Русе, завършващи7 и 8клас през учебната 2016/2017 г. и приема през учебната 2017/2018 г.

По време на дискусията беше отбелязано, че Професионалната гимназия по промишлени технологии „Атанас Буров“ Русе е първата професионална гимназия в Европейския съюз, която през 1999/2000 г. е извършила професионално обучение на деца със специални образователни потребности.

В заключение, членовете на Областната комисия по заетост съгласуваха предложения държавен план-прием по профили ипрофесии вобласт Русе ирешиха да се оформи надлежно и да се изпрати в Министерството на образованието и науката.

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

 

Антикорупционна кутия

Профил на купувача
Достъп до информация
Полезни връзки

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design