Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

КОНЦЕПЦИЯТА НА ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ БЕШЕ ПОДКРЕПЕНА НА ОБЛАСТНО НИВО

сряда 04 юли 2018

Заместник областният управител на област Русе г-н Валентин Колев модерира откритата дискусия по Концепцията на Закона за социалните услуги, която се проведе днес в Областна администрация Русе.

По време на срещата беше посочено, че целта на обсъждания закон е да уреди обществените отношения, свързани с предоставянето, ползването, финансирането, качеството, контрола и мониторинга на социалните услуги. По този начин се цели осигуряване на достъп до социална подкрепа и посрещане на потребностите и реализиране на правата на хората, а от друга –по-ефективното функциониране на системата на национално и местно ниво.

Предвидено е предоставените услуги да бъдат планирани въз основа на национална карта за тях според анализ на потребностите, който ще се изготви по критерии, свързани с потребностите на всяка община.

Посредством картата ще бъде определен и минимален пакет от социални услуги за всяка община и област. Целта е да се определят потребностите, които трябва да бъдат посрещнати чрез финансиране от държавния бюджет, а хората да ползват услуги, които са максимално близо до дома им.

Освен споменатото в картата ще бъдат включени всички услуги, за които държавата предоставя финансиране, независимо дали е пълно или частично.

Общините ще могат да развиват и допълнителни услуги, които не са включени в минималния пакет, с общинско или друго финансиране, но не и с финансиране от държавния бюджет, което по никакъв начин няма да изключи държавен контрол на качеството им. За първи път ще бъде дадена и възможност социалните услуги да могат да се финансират едновременно от различни източници, като редът ще бъде определен в подзаконовата уредба. Ще има възможност не само за смесено финансиране от държавния и общинския бюджет, но и за финансиране от частни лица и реално развитие на различни форми на публично-частното партньорство.

Не на последно място се обсъжда и въвеждането на общ лицензионен режима всички социални услуги, като тази дейност се предвижда да се извършва от специализирана агенция към Министерството на труда и социалната политика, която ще има и контролиращи функции при предварителния подбор на кандидатите за тази дейност.

По време на дискусията бяха изказани и становища от представителите на Регионалната здравна инспекция, Община Русе, Община Ценово, Областния съвет на Български червен кръст и Сдружение „Еквилибриум“. Присъстващите изразиха принципна подкрепа за Концепцията, като акцент беше поставен върху необходимостта от гъвкавост при планирането на социалните услуги, завишения контрол върху качеството, регламентиране ролята на различните субекти, както и върху възможността за предоставяне на социални услуги независимо дали потребителите се намират в риск, или временно се намират в затруднено положение и се нуждаят от консултация.

В края на срещата г-н Колев изрази ангажимента на Областна администрация Русе всички постъпили становища да бъдат обобщени и изпратени на министъра на труда и социалната политика.

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Антикорупционна кутия

Профил на купувача
Достъп до информация
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design