Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

КООРДИНАЦИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА ИНСТИТУЦИИТЕ ПРИ ЕКСТРЕМНА ОБСТНОВКА

сряда 25 януари 2017

Днес, 25.01.2017 г. в Зала 1 на Областна администрация Русе се проведе работна среща на Областния управител на област  Русе на тема „Обсъждане и взаимодействие на институциите по координация и взаимодействие при екстремна обстановка“.

Основен лектор на срещата беше доц. д-р Стефко Бурджиев, областен управител на област Русе, а участие в нея взеха г-н Валентин Колев, заместник областен управител, г-н Симеон Иванов, главен секретар на Областна администрация Русе, членовете на Щаба за изпълнение на Областния план за защита при бедствия, представители на „Риск Инженеринг“ АД, АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД, преподаватели от РУ „Ангел Кънчев“, участници в проекта „Управление на риска в големи инфраструктурни обекти, разположени в зоната България-Румъния“ и други заинтересовани страни.

Доц. д-р Стефко Бурджиев благодари за възможността „Да говори по една тема, която е от съществено значение за управлението на риска в екстремални условия“.

В своята презентация, областният управител представи дейността на щаба в екстремна зимна обстановка,  запозна присъстващите с основните функции и задължения на Областния съвет за намаляване риска от бедствия, както и с работата на Щаба с отговорности за провеждане на комплекс от мероприятия при ледоход по река Дунав. Представената от доц. д-р Бурджиев проблематика е в контекста на трансграничния характер на проекта.

 

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

 

Антикорупционна кутия

Профил на купувача
Достъп до информация
Полезни връзки

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design