Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

КРЪГЛА МАСА „ДОБРОВОЛНИТЕ ФОРМИРОВАНИЯ – ОТ ЦЕЛ КЪМ РЕАЛНОСТ“ СЕ ПРОВЕДЕ В СОФИЯ

сряда 19 юли 2017

На 18.07.2017 г., в Гранд хотел София, зала „Триадица“ се състоя Кръгла маса на тема „Доброволните формирования – от цел към реалност“, организирана от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ към Министерство на вътрешните работи съвместно с  Фондация „Ханс Зайдел“.

Събитието  уважи и заместник областният управител на област Русе г-н Валентин Колев, а приветствия към участниците отправиха г-н Богдан Мирчев, ръководител на представителството на Фондация „Ханс Зайдел“, г-н Цветан Цветанов, председател на парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред, г-жа Йорданка Фандъкова, кмет на Столична община, г-н Валентин Радев, министър на вътрешните работи и г-н Благой Станчев, парламентарен секретар на НСОРБ.

По време на форума бяха направени презентации от Директора на ГДПБЗН-МВР г-н Николай Николов, ръководителя на доброволното формирование към Столична община г-н Ясен Цветков  и  ръководителя на формированието в община Вълчедръм, г-н Боян Аврамов.

От направените презентации и допълнителните изказвания беше изведен извод, че процеса на създаване и обучение на доброволните формирования се осъществява с големи трудности, част от които биха били преодолени с промяна в законодателството или други актове. Засегнат беше проблема държава – работодатели – доброволци и регулирането на взаимоотношенията в осъществяването на дейността.

Обсъдени бяха трудностите с материално-техническото снабдяване и оборудване на доброволците, предоставянето на защитни облекла и лични предпазни средства. Споделен беше опит на община Пловдив в работата с доброволните структури.

Срещата беше закрита от заместник-министъра на МВР Красимир Ципов, който обобщи изнесените данни, направените изводи и препоръчаните мерки за активизиране на процеса.

 

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Антикорупционна кутия

Профил на купувача
Достъп до информация
Полезни връзки

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design