Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

Над 70 експерти от СЦР на семинара за енергийна ефективност в Русе

сряда 16 март 2011

 

При голям интерес премина семинарът „Управление на енергийната ефективност”, на който беше домакин днес Областна администрация – Русе. Над 70 експерти от Северен централен район за планиране събра форумът, който е част от информационната кампания на Агенцията за енергийна ефективност.

«Ако успеем да подобрим енергийната ефективност в Област Русе с 20%, то гражданите и бизнесът биха спестили над 40 милиона лева на година и те могат да бъдат инвестирани в други направления”. Това каза при откриването на семинара областният управител на Област Русе Пламен Стоилов. Той изнесе и други данни, свързани с енергийната ефективност:

  • всяка добре санирана панелна сграда намалява сметките си за парно с около 50%, а тези за ток с около 20-30%
  • всеки лев, инвестиран в проекти за енергийна ефективност възвръща между 20 и 50 стотинки на година. За целия жизнен цикъл на проекта, всеки инвестиран лев генерира спестявания в рамките на 4 до 10 лева
  • инвестициите в енергийна ефективност имат пряко отношение към по-чиста и здравословна околна среда. Освен нетните икономии на енергия и средства, високата енергийна ефективност води до по-добро здраве на гражданите.

Изпълнителният директор на АЕЕ инж. Кольо Колев разясни пред участниците във форума целта на информационната кампания. По думите му, България има определена цел за постигане на енергийни спестявания, която е дефинирана в Първия национален план за действие по енергийна ефективност, разработен в изпълнение на Директива 2006/32/ЕК. Индикативната национална цел за енергийно спестяване от 2008 г. до 2016 г. е в размер не по-малко от 9 % от крайното енергийно потребление за 9 години. Това означава, че страната ни трябва осигури годишно спестяване на горива и енергии на обща стойност 7 291 GWh.          За да изпълним тази цел до 2016 г., страната ни има ангажимент да доказва изпълнението на 1% енергийни спестявания годишно, което представлява 810 GWh/год.Изпълнението на тези цели са разпределени като индивидуални цели на задължените по ЗЕЕ лица – търговци на енергия, собственици на сгради с разгърната застроена площ 1 000 кв. м. и на собственици на промишлени системи с годишно потребление над 3 000 MWh/год.

         На семинара в Русе експертите от АЕЕ поставиха акцент и върху индивидуалните цели за енергийни спестявания на задължените лица в Северен централен районза планиране. Бяха представени още управлението на енергийната ефективност в сгради и промишлени системи, контролните функции на АЕЕ при обследвания за енергийна ефективност в публичния сектор и в индустрията, както и финансови инструменти, като ЕСКО договори  и др.

        

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Антикорупционна кутия

Профил на купувача
Достъп до информация
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design