Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ РУСЕ ПОДКРЕПЯ МЛАДЕЖКИ ПРОЕКТ

сряда 25 януари 2017

Вчера, в зала 1 на Областна администрация беше представен проект „Виа Регия 6” на Сдружение „Вдъхновение”, с който се рестартира дейността на Младежкият информационно-консултативен център Русе.

Проектът се финансира по Националната програма за младежта 2016-2020 на Министерство на младежта и спорта и се реализира в партньорство с Общински Младежки дом Русе, Община Русе и Областна администрация Русе.

Младежкият център има готовност да предоставя информационни услуги, индивидуални и групови безплатни консултации и обучения.

Предвидени са консултации  за ранно професионално ориентиране, за продължаване на образованието,  за успешна социална и професионална реализация на младите хора. Специално внимание ще бъде обърнато на  изграждане на умения за кандидатстване по различни младежки програми, писане на проекти, участие в дейности за мобилност и доброволчество.

В центъра ще работят психолози, специалист професионално ориентиране и кариерно развитие и специалист „Европейско гражданство“.

Двама информационни специалисти ще се грижат, главно чрез социалните мрежи, информацията по проекта да достига до по-голям кръг младежи, а чрез мобилните форми и до младежите от малките населени места.

При всички обучения, дискусии, срещи ще се прилагат съвременни интерактивни методи. Вече е договорено и уточнено излъчване по младежки проблеми и водено от младежи предаване  по Радио Русе.

Всички дейности в Центъра са безплатни и са насочени към  младежи на възраст от 15 до 29 годишна възраст, младежки работници и представители на младежки неправителствени организации. Той се намира в сградата на Младежкия дом на ул. Райко Даскалов 2А. Телефонът за връзка е 0879 933 370, а електронната поща: mikc.ruse@gmail.com

 

 

 

 

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

 

Антикорупционна кутия

Профил на купувача
Достъп до информация
Полезни връзки

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design