Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ С ИНИЦИАТИВА ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА МЕСТЕН ТУРИЗЪМ

вторник 31 октомври 2017

Днес, 31.10.2017 г., в зала 1 на Канев център се проведе кръгла маса посветена на ролята на Русенския университет за развитието на иновациите в туризма, с участието на министъра на туризма г-жа Николина Ангелкова.

Сред официалните гости беше и г-н Валентин Колев, заместник областен управител на област Русе.

По време на дискусиите г-н Колев отбеляза, че към Областния съвет за развитие на област Русе има сформирана Постоянна комисия в областта на културата и туризма. Сред целите, които си е поставила Областна администрация Русе е популяризирането на различни възможности за развитие на туризма на територията на областта.

В тази връзка, беше представена инициатива на експерти от „Регионално развитие“ на Областна администрация Русе, целяща подобряване информираността на хората за възможността за туризъм в област Русе.

Инициативата включва събиране на данни за наличната леглова база в населените места, в т.ч. хотели, къщи за гости и др. места за настаняване, както и  културни, исторически, археологически и др. атракциони в близост до местата за настаняване, които могат да бъдат посещавани от туристи. Също така при възможност ще бъде включен още точен адрес на обекта и данни за контакт, GPS лоакция на обектите и актуален снимков материал.

Събраната и обобщена информация към момента е локализирана върху персонализирана гугъл карта. Върху нея ще могат да се разглеждат както обекти, за които в Гугъл има налична информация за местоположение, така и такива, които са идентифицирани и добавени от екипа на Областна администрация, като е поставен акцент върху малките населени места. 

Освен това са нанесени туристически обекти, паметници и мемориали, природни забележителности, музеи, храмове, читалища и места за настаняване.

Необходимо е да се отбележи, че картата все още е в процес на разработка и актуализация. Идеята е интерактивната картата да бъде публикувана на интернет страницата на Областна администрация Русе през 2018 г.

По време на днешното събитие беше подписан и меморандум за сътрудничество между Русенския университет и Министерството на туризма.

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Антикорупционна кутия

Профил на купувача
Достъп до информация
Полезни връзки

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design