Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ СЪДЕЙСТВА НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ ПРИ УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО ИМ НА ГЛАС

сряда 01 март 2017

На днешното заседание на Областния обществен съвет за социално включване на хората с увреждания, председателствано от г-н Росен Миланов, заместник областен управител на област Русе, бяха разяснени възможностите, които изборното законодателство им предоставя, а именно:

- Гласуване с подвижна урна. За целта е необходимо в срок до 11.03.2017 г. да се подаде заявление в зала 1 на Община Русе, към което да се приложи копие от решението на ТЕЛК. Заявлението може да бъде изтеглено от интернет страницата на Районната избирателна комисия на адрес https://rik19.cik.bg/ns2017 или да бъде получено от информационния център на Областна администрация, намиращ се в сградата на Община Русе. Необходимият брой заявления за сформиране на подвижна секционна избирателна комисия е 10.

В срок до 20.03.2017 г. може да се подаде заявление за гласуване към вече сформирана подвижна секционна комисия.

- Осигуряване на достъпна среда до определени, обособени за хора с увреждания, секции. Предстои да бъде издаден списък на тези секции, който ще бъде разпространен чрез медиите, публикуван на официалните страници на Районната избирателна комисия и Областна администрация, както и изпратен на сдруженията на и за хора с увреждания. Гласоподавателят на място попълва декларация, че няма да гласува в друга избирателна секция.

- Гласуване с придружител, за което не е необходимо да се представя ТЕЛК. Решението за допускане на придружител се взема от секционната избирателна комисия.

След внесените разяснения, участниците в заседанието приеха председателите на и за хора с увреждания да направят проучване сред членовете си относно необходимостта от оказване на помощ и да предприемат необходимите действия – разпечатване на декларацията, помощ при попълване и други.

Областният информационен център представи възможностите за кандидатстване по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ до края на 2017 г., на които потенциални бенефициенти са общини, неправителствени организации и доставчици на социални услуги.

 

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

 

Антикорупционна кутия

Профил на купувача
Достъп до информация
Полезни връзки

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design