Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Важни съобщения

ОБЛАСТНИЯТ ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА ПРОЗРАЧНОСТ И ГРАЖДАНСКО НАБЛЮДЕНИЕ ОРГАНИЗИРА ПРОУЧВАНЕ

сряда 18 май 2016

Областният обществен съвет за прозрачност и гражданско наблюдение организира проучване на тема: Хората с увреждания в съвременната работна и учебна среда. Периодът на проучване е:май 2016 г. – октомври 2016 г.

Целта е да сепроучат отношението и мнението на хората без здравословни проблеми към другите, които имат такива, както и собствената самопреценка на последните и готовността и мотивацията им да се впишат в съвременната работна и учебна среда.

Нека всеки да се включи в проучването като не само попълни подходящите за неговия статус, приложени по-долу, анкетни карти, а и привлече други заинтересовани лица, които да отразят своето мнение по поставените в тях въпроси. Допуска се един анкетиран да попълни повече от една анкетна карта, съобразно неговия статус (например един анкетиран може бъде работодател и/или родител на ученик/дете с увреждане, и/или родител на ученик/дете без увреждане, и/или самият той да има увреждане и др.)

1.    Анкетна карта № 1 за хора с увреждания.

2.    Анкетна карта № 2 за родители на ученици и деца с увреждания.

3.    Анкетна карта № 3 за родители на ученици и деца без увреждания.

4.    Анкетна карта № 4 за работещи лица.

5.    Анкетна карта №5 за работодатели.

 

            Моля в срок до 1 ноември 2016 година да изпратите на хартиен носител попълнените анкетни карти в Областна администрация, гр. Русе, пл. Свобода 6, или по електронен път на e-mail: rr_dakrrds@abv.bg и governor.rr@ruse.bg.

За справка: Диана Николова, тел. 082812263, 0899825755 и Лилия Георгиева, тел. 082812246, 08877532668 – експерти в Областна администрация Русе.

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Антикорупционна кутия

Профил на купувача
Достъп до информация
Полезни връзки

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design