Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ПОДПИСА ДОГОВОРИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНО СЪФИНАНСИРАНЕ ПО ДВА ПРОЕКТА

сряда 07 юни 2017

Областният управител на Област Русе, г-н Галин Григоров подписа в Министерството на регионалното развитие и благоустройството два договора за осигуряване на национално съфинансиране по проекти, по които Областна администрация е партньор. Това стана възможно благодарение на упорития труд на експертите от Областна администрация. Проектите са разработени и одобрени по програмата за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния – България 2014 – 2020 г.

Проект “Integrated employment interventions in the Border Cooperation Region, Giurgiu – Ruse”, който се осъществява в партньорство с Румънски червен кръст – клон Гюргево и Българска академия на науките. Целта е да се развие капацитета за заетост на неактивните лица от региона Гюргево – Русе. Основните дейности са свързани с проучване на пазара на труда, идентифициране на мерки за подобряване на индивидуалните умения, обучения и др.

Вторият проект “Development of an information network to ease the cooperation between public authorities, NGOs, business and citizens in the cross-border region Bulgaria – Romania” е в областта повишаване качеството на дигиталните публични услуги, които са ключов фактор за намаляване на административната тежест. Той се осъществява съвместно с Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия – Русе и Eastern Danube Convention &Visitors Bureau Association, Румъния. Основната цел е да се подобри координацията между публичния и частния сектор на трансгранично ниво чрез насърчаване на електронното управление.

Предстои подписване и на договор за национално съфинансиране по трети проект, с акцент повишаване капацитета на сътрудничеството между Областна администрация Русе и Окръжен съвет Гюргево. 

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

 

Антикорупционна кутия

Профил на купувача
Достъп до информация
Полезни връзки

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design