Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ СЕ СРЕЩНА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

сряда 28 март 2018

Г-н Галин Григоров се срещна с Национално представителните организации на и за хората с увреждания и членове на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания към МС.

Поводът е подготвената реформа в областта на медицинската експертиза и опасенията на хората с увреждания за отнемане на пенсиите им. Най-голямото им опасение е продиктувано от включването в решението на ТЕЛК само на водещото заболяване, което според тях е предпоставка за намаляване процента на увреждане и от там орязване или дори отнемане на пенсии.

В тази връзка на областния управител беше връчена протестна нота, в която те изразяват своята позиция за реформите и въпросите, на които търсят отговор. Нотата е адресирана освен до областните управители от страната и до множество институции, сред които президента, председателя на Народното събрание, министър-председателя, председателите на парламентарните групи, председателите на комисии в Народното събрание, омбудсмана, председателя на Комисията за защита от дискриминация, както и до медиите.

В документа са отбелязани и основните искания, изразяващи се в достъпно и качествено здравеопазване и медицинска рехабилитация, премахване на бариерите в архитектурната, информационната и транспортната среда, адекватно образование и професионално обучение, което да е гарант за личностното развитие, проявяване на корпоративна социална отговорност  от страна на работодателите, както и подобряване качеството на социалните услуги и повишаване на стандартите за тяхната издръжка.

Нотата завършва с думите:

„…Разликата между здравите хора и хората с увреждания е само един миг по волята на съдбата, Трябва да се научим на сложното изкуство да живеем заедно, да разбираме проблемите на другите и да се подкрепяме. Обречени сме заедно да изградим една нова България, в която всички граждани да живеят достойно!...“.

Участниците в срещата използваха повода да споделят и някои проблеми на областно ниво, касаещи най-вече затрудненото намиране на работа и ползването на паркоместа.

Областният управител пое ангажимент да проведе срещи на национално и местно ниво с цел разрешаване на поне част от проблемите на хората с увреждания.

На 11ти април предстои провеждането на Национален протест в София във връзка с подготвените законодателни промени.  

 

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Антикорупционна кутия

Профил на купувача
Достъп до информация
Полезни връзки

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design