Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ЩЕ КООРДИНИРА ДЕЙНОСТТА НА ИНСТИТУЦИИТЕ ПРИ ОБХВАЩАНЕ И ЗАДЪРЖАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА

понеделник 24 юли 2017

По инициатива на Областна администрация Русе и  Регионалното управление на образованието в Русе, днес се проведе работна среща във връзка с Решение №373 от 05.07.2017 г. (на основание чл.8, ал.3 от Устройствения правилник на Министерски съвет и на неговата администрация) за създаване на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.

Модератор на срещата беше г-н Валентин Колев, заместник областен управител на област Русе, а в нея взеха участие представители на осемте общини на територията на областта, РДСП Русе, ДСП Русе,  ОЗД към ДСП Русе, ОДМВР Русе, както и експерти от Областна администрация.

Г-н Димитър Райнов, началник на Регионалното управление на образованието представи в резюме Механизма, неговите цели, както и график на дейностите, заложени в него.

Участниците в срещата обсъдиха съвместни действия по спазване на кратките срокове, заложени в Механизма, както и конкретните ангажименти, които имат като институции при реализирането му.

В края на срещата, заместник областният управител предложи във втората половина на август в същия формат да бъдат отчетени реализираните до този момент дейности.

 

 

 

 

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

 

Антикорупционна кутия

Профил на купувача
Достъп до информация
Полезни връзки

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design