Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ УЧАСТВА В СЕМИНАР ЗА РАВЕН СТАРТ В ПРОФЕСИЯТА

понеделник 26 юни 2017

Днес, областният управител на Област Русе,   г-н Галин Григоров участва в конференция относно превенция на риска от социално изключване на застрашени групи. По време на срещата той акцентира върху важността на подобряването на социалните условия за най-уязвимите, тъй като това би било гарант за по-устойчиво икономическо развитие. Така ще се постигне увеличаване потенциала за растеж, повишаване на производителността, като в същото време ще се засили социалната интеграция с акцент върху познанието, иновациите и развитието на човешкия капитал.

Г-н Григоров използва случая да обсъди с ръководството на Русенския университет бъдещи възможности за сътрудничество в различни аспекти от обществения живот.

На събитието присъстваха и проф. д-р Пламен Даскалов, зам.-ректор по развитие, координация и продължаващо обучение на Русенския университет, проф. д-р Николай Михайлов, координатор по проекта, представители на местната власт, бизнеса и други заинтересовани страни.

Срещата беше инициирана от ръководството на РУ „Ангел Кънчев“. Тя се проведе във връзка с финализиране на проект, по който университетът е партньор.

Проектът е финансиран по програма „Еразъм +“ и се изпълнява за срок от две години.

 

 

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

 

Антикорупционна кутия

Профил на купувача
Достъп до информация
Полезни връзки

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design