Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

ОБЩЕСТВЕН ФОРУМ „С ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА ЗА АКТИВНО ДЪЛГОЛЕТИЕ“

петък 24 февруари 2017

Днес, 24.02.2017 г. в РУ „Ангел Кънчев” се откри първият по рода си обществен форум на тема „С грижа за възрастните хора за активно дълголетие“.

Организатори на събитието са Областният съвет на Български червен кръст, Областна администрация и Областният консултативен съвет „Трета възраст“.

Форумът се провежда под патронажа надоц. д-р Стефко Бурджиев,областен управител на област Русе

Сред официалните гости бяха доц. д-р Стефко Бурджиев, областен управител на област Русе, проф. д-р Велизара Пенчева, ректор на Русенския университет „Ангел Кънчев”, Раиса Синелникова, консултант на Швейцарски червен кръст по проекта на НС на БЧК „Повишаване информираността на обществото по проблемите на възрастните хора и защита на техните права“ и експерт социално направление в Международния център „Йоханес Рау“, Минск, Беларус, експерти от Областна администрация Русе, представители и членове на Областния съвет на БЧК, представители на Община Русе и други заинтересовани страни.

Форумът бе открит от доц. Сашо Нунев от РУ „Ангел Кънчев“.

В своето приветствие, областният управител изрази удовлетвореност от това, че е патрон на инициативата и благодари на инициаторите и доброволците, участвали в реализирането на тази смела идея, като подчерта и безспорно голямото значение и актуалност на темата. „Днешният форум е доказателство за това, че възрастните хора не са пасивна част от обществото. Те имат своите желания, ценности, умения, опит и могат да бъдат полезни в много области от обществения живот. Нещо повече – те могат да са двигател там, където опитът има водещо значение“, каза още г-н Бурджиев. В края на своето приветствие той изрази огромното си уважение и подкрепа към всички участници във форума.

Началникът на отдел в Областна администрация Русе, г-жа Пенка Попова презентира  „Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Русе“ в  частта ѝ относно грижата за хората от третата възраст.

Събитието продължи с разглеждането и представянето на теми, свързани с развитието на социалните услуги в област Русе, здравословният начин на живот на възрастните хора и други.

Под формата на фокус групи участниците ще обсъждат идеи и добри практики в три направления:  здравни грижи, социални дейности и социално включване, като форумът ще завърши с Обръщение на участниците с предложения за преодоляване на бедността, превенция на социалното изключване и оказване на съдействие за активно дълголетие на хората от третата възраст.

 

 

 

 

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

 

Антикорупционна кутия

Профил на купувача
Достъп до информация
Полезни връзки

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design