Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

ОБЩИНА ГРЯКА ДОМАКИН НА ТРАНСГРАНИЧНАТА ЗЕМЕДЕЛСКА ГРУПА

вторник 31 октомври 2017

Акцент в днешното заседание на Съвместната българо-румънска земеделска работна група беше Националната програма за местно развитие, представена от г-н Лучиян Корозел, заместник-председател на Окръжен съвет Гюргево и председател на комисията. Тя представлява нов финансов инструмент за румънските общини, даваща възможност за подобряване на местаната инфраструктура, подпомагане на земеделието и осигуряване на обществените социални услуги.

По време на първата фаза на програмата за територията на окръг Гюргево са одобрени 124 проекта в размер на почти 131.5 милиона евро.  За периода 2017-2020 г. Министерството на регионалното развитие, публичната администрация и европейските проекти е одобрило целеви средства за над 174 милиона евро.

Г-н Свилен Иванов, заместник областен управител на област Русе и заместник-председател на земеделската група благодари за гостоприемството и адмирира политиката на румънското министерство на регионалното развитие.

Той подчерта, че за целенасоченото развитие на отделните райони е необходимо да се разработват проекти в съответното населено място, които да бъдат съобразени с реалните нужди на местните общности. Заместник областният управител акцентира и на необходимостта от балансирано национално финансиране и пряко сътрудничество с местните власти.

В края на заседанието г-жа Лили Ганчева, изпълнителен директор на Асоциация „Еврорегион Данубиус“ и г-н Нику Мърдале от Окръжен съвет Гюргево представиха проектна идея за мерки за популяризиране на Общата селскостопанска политика в трансграничния регион Гюргево – Русе с финансиране от Европейската комисия.

Специално участие в срещата взеха кметове на побратимени общини от окръг Гюргево и област Русе – Сливо поле, Бръшлен, Борово, Бяла, Две могили, Ценово, Гряка, Дая, Бъняса, Михай Браву и представители на земеделски институции и организации.

Заседанието приключи с посещение на детска градина и църква, рехабилитирани по Националната програма за местно развитие.

Заседанието беше организирано от Окръжен съвет Гюргево, Областна администрация Русе, Асоциация „Еврорегион Данубиус“ и Трансграничен Бизнесцентър „Данубиус“ – Гюргево.

 

 

 

 

 

 

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Антикорупционна кутия

Профил на купувача
Достъп до информация
Полезни връзки

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design