Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

ОБСЪДИХА ПРОБЛЕМИТЕ НА РУСЕНСКАТА КОРАБОСТРОИТЕЛНИЦА В СЪВЕТА ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО

сряда 15 март 2017

Днес, Областният съвет за тристранно сътрудничество в област Русе заседава по особено важна за региона тема, свързана със състоянието на Русенската корабостроителница. Това обяснява изключителния интерес както на медиите така и на синдикалните и работодателски организации. На поканата се отзоваха представители на Инспекцията по труда, Службата по заетост, Осигурителния институт и Социалното подпомагане в Русе.

Заседанието се ръководи от доц. д-р Стефко Бурджиев, областен управител на област Русе. Той отчете факта, че това емблематично предприятие е една от най-големите компании в Европа за строителство, кораборемонт, преоборудване  и модернизация на речни и морски търговски кораби, което налага да се обединят усилията и да се предприемат мерки за неговото запазване.

Председателят на синдикалната организация на „Русенска корабостроителница  Запад” АД, г-н Христо Йорданов формулира седем въпроса, на които се търси отговор: Изясняване собствеността и финансовото състояние на дружеството; Търсене на отговорност за унищожени материални активи; Спешно назначаване на постоянен синдик; Изготвяне на оздравителна програма, обезпечаваща нормална работа и връщане на задълженията; Изплащане на дължимите трудови възнаграждения; Преразглеждане на договора за продажба на машините (движимо имущество) и прекратяване плащането на наем за тях; Възможно най-бързо разпечатване и подновяване на нормалната работа с цел запазване на клиенти и заетост.

Председателят на синдикат „Корабостроител” на КСНБ, инж. Тодор Тодоров сподели, че се съмнява в афишираната добронамереност на ръководството на предприятието и неговите кредитори, която не отговаря на факта, че от няколко месеца над 100 човека са без заплати и достъп до работните си места.

Предвид голямата обществена значимост на темата бяха поканени и се включиха в обсъждането г-н Митко Димитров, изпълнителен директор на предприятието, г-жа Милкана Македонски, частен съдебен изпълнител, г-н Росен Милошев, временен синдик и адвоката на „Русенска корабостроителница АД”, г-н Георгиев. Всеки от тях представи подробно своя анализ на ситуацията.

В края на срещата присъстващите изразиха обща подкрепа на служителите и работниците в усилията им за запазване и укрепване на предприятието. Членовете на съвета приеха всички предложения на г-н Бурджиев. С цел търсене на възможности за извънсъдебно разрешаване на проблема ще бъде подробно запознат Омбудсмана на Република България. Ще се потърси и съдействието на новоизбраните русенски депутати в 44-то Народно събрание.

Беше препоръчано на страните да се обединят около общо виждане за излизане от кризата с оглед спасяване на Русенската корабостроителница и за продължаване с доказан професионализъм обслужването на нови и дългогодишни клиенти.

 

 

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

 

Антикорупционна кутия

Профил на купувача
Достъп до информация
Полезни връзки

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design