Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

ОБСЪДИХА ТРАНСПОРТНИТЕ ПРИОРИТЕТИ ПРИ ПРЕДСТОЯЩОТО РОДНО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА ЕС

понеделник 27 ноември 2017

Заместник областният управител на област Русе г-н Валентин Колев откри среща с представители на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

В приветствието си към присъстващите той подчерта, че председателството на Съвета на Европейския съюз дава разнообразни възможности за развитие и утвърждаване на страната ни като все по-сериозен фактор в европейското семейство. Г-н Колев спомена, че срещата е от съществено значение за региона, поради естественото й географско разположение, в частност преминаването на европейски коридор VII и IX през територията й, както и близостта на летището в Букурещ и потенциала за развитие на това в Щръклево. Заместник областният управител акцентира и на важността на река Дунав за икономическото развитие на региона.

По време на форума екип от експерти към Министерството на транспорта, информационните технологии представи част от законодателните предложения на Европейската комисия в сферата на автомобилния транспорт, т.нар. „Автомобилен пакет“. В него особено внимание е отделено на законодателните разпоредби за командироване на работници на международния автомобилен транспорт и каботажната дейност. Предвиждат се разпоредби, които да забранят на международните водачи да ползват редовната си седмична почивка на борда на превозното средство. Също така в автомобилния пакет предстои и евентуално изменение на т.нар. Директива Евровинетка, като се налага принципът замърсителят плаща, ползвателят плаща и плавно преминаване към такса изминато разстояние вместо такса време.

Специално внимание беше отделено и на въздушния транспорт, който има значителен принос в икономиката на ЕС. Данните сочат, че над 1,45 млрд. пътници са заминали или пристигнали на летищата в страните от Европейския съюз през 2015 г. В тази връзка беше отбелязано, че въздушният транспорт е един от факторите с решаваща роля за европейската интеграция и конкурентоспособност.

От страна на Русенския университет „Ангел Кънчев“ ръководителят на катедра „Транспорт“ доц. д-р Асен Асенов представи презентация относно възможностите за осъществяване на комбинирани превози на територията на град Русе. Доц. Асенова спомена част от историческите предпоставки, превръщащи Русе във важен търговски кръстопът. Детайлно беше разгледана и транспортната инфраструктура на областта, като за трансграничния регион Русе се отличава с най-голяма гъстота на жп. Линиите, около 55 км./1000 км2. Освен това внимание беше обърнато и на пристанищните терминали в града, както и политиките за развитие на ЕС и България.

Инициативата се осъществи в рамките на сътрудничество между Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Областна администрация Русе, като домакин на форума беше Русенски университет „Ангел Кънчев“

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Антикорупционна кутия

Профил на купувача
Достъп до информация
Полезни връзки

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design