Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

ОБСЪДИХА ЗДРАВОСЛОВНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЛАСТ РУСЕ

вторник 25 април 2017

Днес, 25 април 2017 г. в Зала 1 на Областна администрация Русе под председателството на г-н Росен Миланов, Заместник областен управител на област Русе, се проведе редовно заседание на Постоянната секторна комисия в областта на здравеопазването.

Темите, „Анализ на здравословното състояние на децата и учениците за учебната 2015/2016 г. в област Русе“ и „Училище за родители“ – как да говорим с децата си на сексуални теми, бяха представени от д-р Лазаров – експерт от Регионална здравна инспекция Русе

В анализа си той акцентира върху антропометричните  измервания на децата и учениците, тяхната физическа дееспособност, диспансерно наблюдение, регистрирани заболявания и аномалии при профилактичните прегледи. Беше посочено, че в област Русе през учебната 2015/2016 г. 3,31% от учениците са освободени от час по физическо възпитание и спорт, което е 0,20% повече от предходната. Само 0,15% (30 ученика) са включени  в групи за лечебна физкултура. С най-голям дял от всички регистрирани заболявания при децата е астмата – 16,43%. На второ място са болестите на зрението – 10%, следвани от затлъстяванията – 3,25%. Като основни препоръки за по-доброто здравословно състояние на подрастващите бяха изведени – повишаване на физическото натоварване в училищата, осигуряване на пълноценно и здравословно, разширяване обхвата на профилактичните прегледи и здравното образование.

По втора точка от дневния ред „Училище за родители“ – как да говорим с децата си на сексуални теми, д-р Лазаров представи моментите, на които е необходимо да се обърне внимание при сексуалното възпитание на подрастващите.

По инициатива на г-жа Петя Лазарова – експерт в Регионално управление по образование Русе, анализът за здравословното състояние на децата и учениците и материалите за половото образование ще бъдат предоставени на детските и учебни заведения за запознаване на родителите и педагогическите екипи с тях.

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

 

Антикорупционна кутия

Профил на купувача
Достъп до информация
Полезни връзки

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design