Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

ОДОБРИХА НОВИТЕ ТРАНСГРАНИЧНИ ПРОЕКТИ НА ПРОВЕЛИЯ СЕ ДНЕС МОНИТОРИНГОВ КОМИТЕТ

четвъртък 22 март 2018

Заместник областният управител на област Русе г-н Свилен Иванов участва в 10-то заседание на Мониторинговия комитет по Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Румъния.

В изказването си пред Комитета той призова бенефициентите да проявят по-голяма активност при идентифицирането на финансови инструменти при актуализацията на финансирането на Програмата.

По време на срещата беше отбелязано, че са били подадени 200 проектни предложения по третата покана на Програмата, от които 140 са преминали първоначалния етап на одобрение. Въпреки това от одобрените на първо ниво общо 140 проекта, бенефициентите са подали с 16 по-малко предложения за втория етап на оценка. Интересно е, че за първи път се използва двустепенната система за оценяване, като идеята за това е да се изберат възможно най-добрите проекти, които ще допринесат за по-висок икономически растеж в рамките на териториалния обхват на предложенията. В тази връзка на днешното заседание 85 проекта се класираха, а 33 бяха отхвърлени.

Сред най-активните участници се оказаха административно-териториалните единици, следвани от неправителствените организации, образователните институции, търговските камари и научните институции.

Обявено беше и че най-голям интерес е проявен към втората приоритетна ос, а именно Зелен регион. По нея са били подадени 82 проектни предложения, от които 56 са одобрени. Одобрените проектните предложения за безопасен и добре свързан регион са съответно 18 и 17. От общо 124 подадени проекта на втората фаза 6 не бяха обсъждани на днешното заседание, тъй като получават над 85 точки, което означава, че се преминава директно към тяхното изпълнение.

Сред областите отличници в България по брой и сума предложени проекти за финансиране са Добрич и Русе, следвани от Монтана, Враца и Плевен. От румънска страна като първенец може да се посочи окръг Долж, а веднага след него се нареждат Констанца и Гюргево.

Освен списъка с одобрени и отхвърлени проекти на срещата беше отбелязано, че на 2 май тази година в Европейската комисия ще бъдат дискутирани мерките за междурегионално сближаване за периода 2021 – 2027 година.

Заседанието по Програма Interreg V-A Румъния – България 2014 – 2020 г.се проведе днес в гр. Велико Търново.

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Антикорупционна кутия

Профил на купувача
Достъп до информация
Полезни връзки

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design