Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе

Одобряване на инвестиционен проект - заснемане на извършен строеж и заснемане за узаконяване

ИИСДА код: 1968

Одобряване на инвестиционен проект - заснемане на извършен строеж и заснемане за узаконяване 

 

  Изисквания
1 Правно основание

чл.145, ал.5 ЗУТ, § 184, ал. 7 ПЗР ЗУТ

2 Необходими документи
  1. Писмено заявление по образец
  2. Разрешение за строеж
  3. Документи за собственост или отстъпено право на строеж в чужд имот
  4. Скица /виза/ за проектиране
  5. Проект заснемане по части – 3 комплекта
  6. Оценка на съответствието на проектната документация със съществените изисквания към строежа
  7. Положително становище на компетентните органи
  8. Други, съобразно изискванията за стоежа
  9. Документ за платена такса
3 Срок за изпълнение 1 месец
4 Такса Такса - чл.28, ал.7 от Тарифа 14 на МРРБ
Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Антикорупционна кутия

Профил на купувача
Достъп до информация
Полезни връзки

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design