Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

ОФИЦИАЛНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ, ЦЕЛЯЩ РАЗВИТИЕТО НА ЗЕЛЕНАТА ЕНЕРГЕТИКА И СЪТРУДНИЧЕСТВОТО МЕЖДУ ПУБЛИЧНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

сряда 16 май 2018

Заместник областният управител на област Русе г-н Свилен Иванов се срещна със заместник-председателя на Окръжен съвет Гюргево. Поводът е встъпителната пресконференция по проект „Програма за специализирано трансгранично обучение между окръг Гюргево и Областна администрация Русе“.

По време на срещата г-н Иванов отбеляза, че въпреки срещнатите трудностите в началото на изпълнението на проекта, се надява, че той ще бъде завършен навреме. За пореден път той отбеляза значението на трансграничното развитие и необходимостта от правилно усвояване на еврофондовете за по-доброто регионално развитие.

Целта на проекта е повишаване капацитета за сътрудничество и ефективност на публичните институции при общ интерес като зелена енергия и регионални инвестиции. Предвижда се и разработването на стратегия за използването на възобновяеми енергийни източници и подобряване енергийната ефективност в трансграничния регион Русе – Гюргево.

Представителни групи на партньорите ще участват в обучителни семинари в Румъния, Австрия и Швеция.

В пресконференцията участваха още екипите по управление на проекта от Окръжен съвет Гюргево, Областна администрация Русе и Община Ценово.

Пресконференцията от българска страна ще се проведе на 22.05.2018 г. от 10.30 ч. в Зала 1 на Областна администрация Русе.

Проектът се реализира по програма Interreg V-A Румъния – България и общата му стойност е почти 440 400 евро.

Прессъобщението може да бъде прочетено на бланка на проекта тук!

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

 

Антикорупционна кутия

Профил на купувача
Достъп до информация
Полезни връзки

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design