Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе

Отбелязване на действия по управление и предоставяне на концесия на недвижими имоти в съставените актове за държавна собственост

ИИСДА код: 1971

Отбелязване на действия по управление и предоставяне на концесия на недвижими имоти в съставените актове за държавна собственост

 

Изисквания
1 Правно основание

Закон за държавната собственост - чл. 73

2 Необходими документи
  1. Писмено заявление по образец
  2. Документи, удостоверяващи настъпилото обстоятелство по реда на чл. 73 от ЗДС
  3. Акт за държавна собственост;
  4. Документи,удостоверяващи статута на държавното юридическо лице (нормативен, поднормативен или административен акт за създаването му);
  5. Пълномощно (ако документите се подават от упълномощено лице). 

Забележка: Прилагат се документи в оригинал или заверени с мокър печат от институцията,която ги е издала.

3 Срок за изпълнение до 30 дни – чл.57 АПК
4 Такса Без такса
Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Антикорупционна кутия

Профил на купувача
Достъп до информация
Полезни връзки

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design