Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

ОТГЛЕЖДАНЕТО НА АРОНИЯ И ПОДОБРЯВАНЕТО НА УСЛОВИЯТА В ПТИЦЕФЕРМИТЕ ОБСЪДИХА В ОКРЪЖНИЯ СЪВЕТ НА ГЮРГЕВО

сряда 23 май 2018

Заместник областният управител на област Русе г-н Свилен Иванов откри заседанието на Съвместната българо-румънска земеделска работна група, което се проведе днес в Гюргево. Той отбеляза значението на трансграничното сътрудничество и заяви, че регионът Русе – Гюргево е на първо място по реализиране на проекти, финансирани от фондовете на Европейския съюз.

От своя страна заместник-председателят на Окръжен съвет Гюргево г-н Лучиан Корозел запозна присъстващите със стратегията за напояване на земеделски площи в Румъния. Беше споменато, че около 1 млрд. евро ще бъдат отделени за създаване на асоциациите, които ще трябва да възстановят румънската напоителна система. Също така бяха представени и възможности за осигуряване на разнообразни мерки за стимулиране на фермерското производство, като сред тях е и осигуряването на ниско лихвени кредити на земеделските стопани.

Акцент по време на срещата беше поставен и върху проект за създаване на насаждения с арония заедно със складово и климатично пространство. Проектът е замислен като комплексен и е изграден върху две инвестиционни цели, създаване на насаждения с арония, сортове Nerlo и Melrom на площ малко над 32 хектара в екологична среда и изграждането на складово и климатично пространство за плодовете на аронията. Общата стойност на инвестицията е 592 588 евро, от които малко над 533 хил. евро са публична невъзстановима сума. Проектът се осъществява с подкрепата на Европейския фонд за развитие на селските райони и е  в рамките на Националната програма за развитие на селските райони на Румъния.

Участниците в работната група имаха възможността да се запознаят и на място с извършената инвестиция, чийто титуляр е S.C. BALMORA GREEN ENERGI SRL.

В края на срещата изпълнителният директор на Асоциация „Еврорегион Данубиус“ г-жа Лили Ганчева представи дейността на Земеделска-производствено-потребителна кооперация „Напредък-Батак“, както и един от техните иновативни продукти – стерилна постеля за ферми изработена от слама на зърнено житни култури, т.е. вид пелети от слама. Продуктът решава проблемите, свързани с влагата, неприятната миризма, високите нива на сероводород и въглероден диоксид, както и заплахите от патогени във фермите.

Сред участниците в днешното заседание бяха още директорът на Дирекцията по безопасност на храните в Русе д-р Георги Дяков, представители на Областна дирекция "Земеделие“, община Две могили, Сливо поле и Бръшлен, собственикът на „Арониада–Агро“ ЕООД г-н Пламен Калинов, както и експерти от споменатите институции и техните омологични представители от Румъния.

Заседанието беше организирано съвместно от Областна администрация Русе, Окръжен съвет Гюргево и Асоциация „Еврорегион Данубиус“.

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

 

Антикорупционна кутия

Профил на купувача
Достъп до информация
Полезни връзки

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design