Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

ОТПУСКАТ НАД 175 000 ЛЕВА ЗА РАЗКРИВАНЕТО НА НОВИ РАБОТНИ МЕСТА В ОБЛАСТТА

сряда 28 март 2018

Днес, 28.03.2018 г., в Зала 1 на Областна администрация Русе се проведе заседание на Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие. То беше водено от заместник областния управител г-н Валентин Колев.

По време на заседанието беше решено, че в срок до пети април тази година трябва да бъде изпратена обобщена информация за областта относно проведеното анкетно проучване на потребностите на работодателите от работна сила, като резултатите ще бъдат обявени официално на национално ниво. Броят на работодателите от областта, които са попълнили проучването е 156, като преобладаващата част са от частния сектор.

Също така беше обсъдена и приета Методиката за оценка и подбор на проектни предложения от работодатели за включване в Регионалната програма за заетост през 2018 г. Програмата е насочена предимно към безработни младежи до 29 г. с подгрупа до 25 г. и към такива, които нито се обучават, нито са заети. В обхвата на мерките попадат още и безработни лица над 50-годишна възраст, безработни лица с ниска или нетърсена на пазара на труда професионална квалификация и недостиг на ключови компетентности, в т.ч. безработни с ниско образование (включително от ромски произход), както и безработни лица с трайни увреждания, продължително безработни и хора, извън работната сила, желаещи да работят, включително и обезкуражени лица.

За област Русе размерът на средствата по Програмата възлиза на 175 778 лв., което е с 68 622 лв. повече от миналата година. Необходимо е да се отбележи, че средствата за всяка област се определят по методика, утвърдена със заповед на министъра на труда и социалната политика, съобразно средномесечното равнище на безработица и средномесечния брой на регистрираните безработни в областта за деветте месеца на предходната година.

Със споменатите финансови средства ще бъдат разкрити около 44 нови работни места при 8-часов работен ден или около 57 при 6-часов работен ден на територията на областта, като основно изискване е да се осигури заетост за не по-малко от 6 месеца. По този начин ще се осигури съответствие на целите и приоритетите на общинско, областно и национално ниво. Инициативата ще допринесе и за изпълнението на националните приоритети, определени в стратегическите документи и Националния план за действие по заетостта през 2018 г.

На заседанието беше представен и проект на община Борово, целящ стартирането на самостоятелна стопанска дейност и предприемачество чрез обмяна на опит, добри практики и трансфериране на социални иновации в придобиване на нови знания и умения в областта на управлението на собствен бизнес. Проектът е стартирал на 1 януари тази година и е с продължителност от 12 месеца. Финансирането му е осигурено чрез Оперативна програма“ Развитие на човешките ресурси “.

 

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Антикорупционна кутия

Профил на купувача
Достъп до информация
Полезни връзки

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design