Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

ПОЧИСТВАНЕТО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА РЕЧНИТЕ КОРИТА И ДИГИ ДИСКУТИРАХА В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ РУСЕ

четвъртък 31 август 2017

Днес, 31.08.2017 г. в Зала 1 на Областна администрация Русе се проведе работна среща на областния управител на област Русе с кметове на общини и ръководители на ведомства и организации, имащи отношение към състоянието на  речните легла, диги и отводнителни съоръжения на територията на област Русе.

Срещата бе ръководена от  г-н Галин Григоров,  а в нея се включи и заместник областният управител г-н Валентин Колев. В основната си част тя касаеше разглеждане на конкретни предложения от общините и „Напоителни системи“ ЕАД, клон Долен Дунав за определяне приоритетни участъци на речни легла, дерета (отводнителни съоръжения) и диги в урбанизираната и извън урбанизираната територия, за които трябва да се вземат конкретни мерки за почистването и възстановяването им.

След провелата се дискусия, участниците в срещата изразиха своята категорична убеденост и единодушно становище за предприемане на необходимите действия за разрешаване на поставените проблеми.

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

 

Антикорупционна кутия

Профил на купувача
Достъп до информация
Полезни връзки

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design