Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

ПОТРЕБНОСТИТЕ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЩЕ СЕ ПРОУЧВАТ ДВА ПЪТИ В ГОДИНАТА

петък 09 февруари 2018

Днес, в Зала 1 на Областна администрация Русе се проведе разяснителна информационна среща, инициирана от Агенцията по заетостта. В нея взеха участие членовете на Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие на област Русе, експерти от Областна администрация Русе, както и омологични представители от областите Разград, Силистра и Търговище.

Модератор на срещата беше заместник областният управител г-н Валентин Колев, а подробна информация относно стартиралото проучване на потребностите на работодателите в България от кадри представи г-жа Кремена Калчева, главен директор на ГД „Услуги по заетостта“ в Агенцията по заетостта. В работен порядък бе обменена информация и бяха обсъдени предстоящи действия по провеждане на настоящото проучване. То се извършва чрез електронен анкетен формуляр, предназначен за работодателите, който е публикуван на официалния сайт на Агенцията по заетостта в рубриката: „Проучване за потребностите от работна сила“, както и на сайта на Областна администрация Русе в раздел Важни съобщения.

  

Информация: На основание чл. 10, ал. 2 от ЗНЗ, Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие, два пъти в годината следва да набира, обработва и предоставя на Агенцията по заетостта информация за потребностите на работодателите от работна сила в областта. Целта е, чрез проучване сред работодателите във всички области, да се получи реална и конкретна информация за обхвата, професиите, компетенциите, знанията и уменията на търсените кадри. Резултатите от анкетата ще послужат за определяне на по-нататъшните приоритети на областната политика по насърчаване на заетостта и в сферата на образованието и обучението, в съответствие с приоритетите на областната стратегия за развитие и на регионалните, областните и общински планове за развитие.

 

 

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Антикорупционна кутия

Профил на купувача
Достъп до информация
Полезни връзки

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design